لینک های دسترسی

نقش همسایگان افغانستان در برگزاری لویه جرگه مشورتی


آگاهان می گویند که امضای موافقتنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن به ضرر همسایگان افغانستان نیست.

درمیان نمایندگان شرکت کننده در لویه جرگه مشورتی، ۲۱۰ نماینده از افغان های مقیم پاکستان، ایران و اروپا نیز دعوت می شود.

در حالیکه کمتر از ده روز دیگر به برگزاری لویه جرگه مشورتی در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باقی مانده است، نگرانی هایی وجود دارد که احتمالاً کشور های همسایه به هدف جلوگیری از امضای این سند، در تلاش مختل کردن لویه جرگه بر آیند.

عبدالخالق حسینی پشه یی، سخنگوی لویه جرگه مشورتی پیش بینی می کند که این جرگه موفقانه برگزار خواهد شد، اما این احتمال را رد نمی کند که برخی حلقات در بیرون از افغانستان برای مختل کردن برگزاری جرگه تلاش کنند.

برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که امضای موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده به زیان همسایگان افغانستان نبوده، بلکه به سود آنان تمام خواهد شد.

وحید مژده، کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به ادامۀ حضور نیرو های امریکایی در افغانستان می گوید که پاکستان یگانه راه مواصلاتی این نیرو ها به افغانستان است.

او می گویدکه اسلام آباد با فراهم آوری شاهراه های خود برای تدارکات سربازان امریکایی و باجگیری از این طریق، هیچگاهی با امضای موافقتنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن مخالفت نمی کند.

آقای مژده گفت: " مداخله ایران بیشتر در رده های بالایی موثر بوده می تواند، زیرا شخصیت های بالا در گذشته نیز پاکتهای پول را بدون حساب و کتاب از ایران دریافت کرده اند، شاید داد و ستد های باشد که ما خبر نداریم."

در این حال صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گوید که افغانستان یک کشور مستقل بوده و با هر کشوری می تواند توافق و پیمان داشته باشد. او تاکید می کند که امضای موافقتنامۀ امنیتی با امریکا، هیچ ضرری را به کشور های همسایه وارد نمی کند.

قرار است حدود ۲۵۰۰ نماینده در لویه جرگه مشورتی دعوت شود. مسوولان برگزاری جرگۀ یاد شده می گویند که ۱۲۰ نمایندۀ افغان های مقیم پاکستان، ۶۰ نماینده از افغان های مهاجر در ایران و ۳۰ نماینده از افغانهای مقیم اروپا در این جرگه شرکت کنند.
  • 16x9 Image

    صفیه حساس

    صفیه حساس در سال ۲۰۰۲ میلادی از فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل گواهینامۀ لیسانس را به دست آورد و از آن زمان تا کنون در رسانه های داخلی و خارجی به صفت خبرنگار و گوینده ایفای وظیفه کرده است. او از سال ۲۰۱۳ میلادی به اینسو در بخش دری صدای امریکا کار می کند.

XS
SM
MD
LG