لینک های دسترسی

Breaking News

دنمارک عرصه را بر پناهجویان بیش از پیش تنگ ساخت


تا کنون ۲۳۰ نفر در دنمارک به خاطر سوار کردن پناهجویان در وسایط شان به قاچاق انسان متهم شده اند

حکومت دنمارک در یک اقدام سختگیرانه تر دیگر، کسانی را به قاچاق متهم می کند که پناهجویان را کمک کرده و آنان را ذریعۀ موتر یا کشتی‌های شان به سویدن، در همسایگی دنمارک، انتقال می دهند.

سارنوالی عامۀ دنمارک اعلام کرده است که ۲۳۰ نفر به اتهام کمک به پناهجویانی متهم شناخته شده است که می خواستند به گونۀ غیرقانونی از آن کشور عبور کرده و وارد سویدن شوند.

مقام‌های دنمارکی گفته اند که در قوانین ترافیکی آن کشور بین قاچاق انسان‌ها به خاطر بهره برداری مالی و کمک به پناهجویان به خاطر انگیزه های بشردوستانه تفکیکی وجود ندارد.

اما منتقدان و گروه های مدافع پناهجویان این اقدام را شرم‌آور توصیف کرده و استدلال کرده اند که نباید یک دنمارکی فقط به خاطر کمک به پناهجوی خسته که پیاده در کنار جاده روان است، متهم شناخته شود.

کالی وانگستروپ در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ چهاربار از گذرگاه تنگ و باریک میان دنمارک و سویدن عبور کرد و در این سفرها حدود ۲۰ پناهجوی سوری را به سویدن انتقال داد. او و سه کشتیران دیگر اکنون به قاچاق انسان متهم بوده و منتظر تاریخ محاکمه استند.

وانگستروپ به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت "این اقدام بسیار دورتر از اندیشۀ بود که من از جامعۀ مان داشتم؛ یک اجتماع بشری، جاییکه ما از یک دیگر خود مراقبت می کنیم."

بر اساس توافقنامه‌های مرزی اتحادیۀ اروپایی، مقامهای دنمارکی باید پناهجویان را در مرز جنوبی آن کشور با آلمان متوقف کرده و از آنان بخواهند که در دنمارک پناه گزین شوند یا هم برگردند.

اما، با افزایش شمار پناهجویان و مهاجران، مقام‌های دنمارکی تصمیم گرفتند تا به پناهجویان اجازۀ ورود به سویدن داده شود، کشوریکه مشهور و محبوبترین مقصد پناهجویان است. اکنون حتا شرکت خط آهن دنمارک به پناهجویان اجازه می دهد که سوار بر قطار آهن وارد سویدن شوند.

اکثر دنمارکی هاییکه به قاچاق متهم شده اند، با اشاره به انتقال پناهجویان توسط قطار آهن دنمارک به سویدن، برخورد حکومت را با خود غیرمنصفانه می خوانند.

لیزبث زورنینگ اندرسن و شوهرش، به خاطریکه پاییز سال گذشته شش پناهجوی سوری را از دنمارک به سویدن انتقال دادند، اکنون باید ۳۳۳۰ دالر جریمه بپردازند. این زن و شوهر دنمارکی می گویند که هنگام سوار کردن پناهجویان به موترشان، پولیس صحنه را تماشا می کرد و به آنان نگفت که این کار غیرقانونی است.

هزاران پناهجو سال گذشته در آرزوی رسیدن به سویدن یا ناروی و یا هم فنلند از طریق مرزهای شمالی آلمان وارد دنمارک شد. بیش از ۱۶۰ هزار نفر سال گذشته در سویدن درخواست پناهند‌ه‌گی داد که شمار آنان شش مرتبه بیشتر از متقاضیان پناهند‌ه‌گی در دنمارک می باشد.

گروه های مدافع پناهجویان از این اقدام حکومت دنمارک به شدت انتقاد کرده اند. همچنان شماری از دنمارکی‌ها خواستار تعدیل قانون ترافیک آن کشور و تفکیک میان قاچاق انسان برای مقاصد مالی و کمک به افراد نیازمند شده اند.

پارلمان دنمارک سال گذشته نیز قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان در ازای دریافت امتیازات دولتی چون مسکن، لباس و غذا باید سرمایۀ بیشتر از ۱۵۰۰ دالر شان را به دولت تحویل بدهند.

گزارش: خبرگزاری اسوشیتدپرس
برگردان: نجیب الله احمدیار

XS
SM
MD
LG