لینک های دسترسی

Breaking News

آیا واقعاً هنگام خواب وزن می‌بازیم؟


چاقی در جهان به یک مشکل فراگیر مبدل شده و متخصصان صحی را واداشته است که روش‌های موثر، قابل دسترس و عملی برای باختن وزن جستجو کنند.

رژیم‌های متعدد برای باختن وزن تبلیغ شده است که شماری از آن‌ها وعدۀ باختن وزن در هنگام خواب را می‌دهد. اما واقعاً رژیم مشخص سبب باختن وزن در هنگام خواب می‌شود یا این کاهش وزن ناشی از فعالیت‌های بدن است؟

وزن آب

وزن هر شخص صبح و هنگام برخواستن از خواب نسبت به ساعات پسین روز کمتر است و ترجیحاً اکثر افراد به محض برخواستن از بستر خود را وزن می‌کنند.

تحقیقات جدید نشان داده است که پایین بودن وزن در هنگام صبح بیشتر در نتیجۀ کاهش آب در بدن است، اما این بدان معنا نیست که بدن هنگام خواب انرژی مصرف نمی‌کند.

در هنگام خواب، بدن باید برای فعالیت‌ اعضای حیاتی انرژی و مواد سوخت تهیه کند و در جریان این فعالیت‌ها یک مقدار آب از بدن توسط تنفس و عرق ضایع می‌شود.

مطالعات نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد کاهش وزن بدن در هنگام خواب در نتیجۀ ضیاع مایعات می‌باشد.

کمیت و کیفیت خواب

با آنکه اکثر روش‌ها برای باختن وزن تنها به رژیم غذایی و فعالیت فزیکی تمرکز دارد، تحقیقات جدید نشان داده است که کمیت و کیفیت خواب نقش عمده در تنظیم وزن بدن دارد.

نتایج یک تحقیق بین افراد ۶۷ تا ۹۹ سال نشان داده است کسانیکه شبانه به گونۀ اوسط پنج ساعت یا کمتر از آن می‌خوابند، مستعد چاقی بوده و برعکس کسانیکه هر شب هفت تا هشت ساعت می‌خوابند، وزن سالم ‌داشته می باشند.

پژوهش دیگری ثابت کرده است که کم خوابیدن، توازن هورمون‌های تنظیم کنندۀ حس گرسنگی، اشتها و توازن انرژی را در بدن برهم زده و سبب چاقی می‌شود.

افزون بر این، اکثر افراد کم‌خواب، غذاهای حاوی انرژی زیاد چون شیرینی و چاشنی های شور و نمکی را که سبب چاقی می‌شوند، ترجیح می‌دهند.

داکتران سفارش می‌کنند که در برنامه برای باختن وزن کمیت و کیفیت خواب اولویت داده شود. متخصصان بر اوقات مشخص خوابیدن و برخاستن از خواب به عنوان رکن مهم کیفیت خواب تاکید دارند.

XS
SM
MD
LG