لینک های دسترسی

Breaking News

'به ترجمانان افغان در جریان نه ماه ویزۀ امریکا داده شود'


سرمفتش وزارت خارجۀ امریکا مشکلات برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژه یا SIV را به افغان‌هایی که با حکومت امریکا یا نظامیان امریکایی در افغانستان کار می‌کنند، شناسایی کرده و سفارش کرده است که باید به درخواست کنندگان این برنامه در جریان نه ماه پس از درخواست، ویزۀ داده شود.

برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژۀ امریکا به آن افغان‌ها و عراقی‌های طراحی شده است که به صفت ترجمان یا قراردادی با حکومت ایالات متحده به شمول نظامیان امریکایی در افغانستان و عراق کار کرده اند.

در این گزارش ۴۴ صفحه‌ای آمده است که کارمندان وزارت خارجۀ امریکا که برای طی مراحل درخواست‌های ویزۀ مهاجرت ویژه استخدام شده اند، بسنده نیست و نتوانسته تراکم درخواست‌ها را کاهش دهد. وضعیتی که بنابراین گزارش، متقاضیان را ممکن با تهدید روبرو کند.

سردرگمی و دور و دراز بودن روند اخذ ویزه، از مشکلات دیگر این برنامه خوانده شده است. بر اساس طرزالعملی که برای صدور ویزۀ مهاجرت ویژه تهیه شده است، باید درخواست کنندگان در جریان نه ماه پس از درخواست، ویزۀ شان را به دست آرند، اما برخی از درخواست کنندگان سال‌ها برای دریافت ویزۀ شان منتظر مانده اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده همه ساله بر اساس سهمیۀ ویزۀ مهاجرت ویژه که از سوی کانگرس امریکا تصویب می‌شود، به درخواست کنندگان ویزه صادر می‌کند.

کانگرس ایالات متحده سال گذشته بر اساس "قانون محافظت متحدان افغان" صدور ۴۰۰۰ ویزه را برای برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژه به افغان‌ها تصویب کرد، اما این رقم نیز برای رسیدگی به درخواست‌ها بسنده نبوده است.

در گزارش آمده است که بانک اطلاعاتی مرکزی برای ثبت هویت کارمندان محلی افغان که با حکومت و نظامیان امریکایی در افغانستان کار می‌کنند، وجود ندارد. همچنین گزارش حاکی است که وزارت خارجۀ امریکا فاقد تمرکز لازمی برای بررسی مداوم و بهبود برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژه بوده است.

پرهزینه بودن معاینات صحی متقاضیان از مشکلات دیگری است که در این گزارش برجسته شده است و از وزارت خارجۀ امریکا خواسته شده است تا آن را کاهش دهد، زیرا شمار زیاد درخواست کنندگان ویزه توان پرداخت آن را ندارند.

همچنان، در گزارش آمده است که برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژه، تاثیر زیادی بر قابلیت‌ها برای استخدام کارمندان جدید افغان برجا نگذاشته است.

بر اساس این گزارش، بست هماهنگ کنندۀ ارشد وزارت خارجۀ امریکا که باید از برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژه به افغان‌ها نظارت کند، از سال ۲۰۱۷ به اینسو خالی است و این امر سبب بروز مشکلات در تطبیق درست این برنامه شده است. در گزارش از وزیر خارجۀ امریکا خواسته شده است تا هر چه زودتر این بست را پر کند.

همچنین به وزیر خارجۀ امریکا در این گزارش سفارش شده است که گزینش کارمندان موظف به رسیدگی به برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژۀ امریکا را بررسی کرده و برای درخواست کنندگان در جریان نه ماه ویزه صادر شود.

سرمفتش وزارت خارجۀ ایالات متحده سفارش کرده است که وزارت خارجه در هماهنگی با وزارت دفاع، ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و وزارت امنیت داخلی امریکا، بانک اطلاعاتی مرکزی و واحد را برای متقاضایان برنامۀ ویزۀ مهاجرت ویژه به افغان‌ها فراهم کنند.

بر اساس گزارش سرمفتش وزارت خارجۀ امریکا، از سال ۲۰۰۹ که کانگرس ایالات متحده "قانون محافظت متحدان افغان" را تصویب کرد، تا سپتمبر ۲۰۱۹ به ۱۸۴۷۱ درخواست ویزۀ مهاجرت ویژه به افغان‌ها رسیدگی شده و ۱۸۸۶۴ درخواست دیگر در جریان طی مراحل است.

XS
SM
MD
LG