لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب مقررات کاربرد طیاره‌های تجارتی بی‌پیلوت در امریکا


ادارۀ هوانوردی فدرال امریکا مقررات پیشنهاد شده در رسیدگی به تقاضای استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت تجارتی در این کشور را به نشر رساند.

ادارۀ هوانوردی فدرال ایالات متحده امریکا مقررات پیشنهاد شده برای رسیدگی به تقاضای روز افزون استفاده از طیاره های بی پیلوت تجارتی در ایالات متحده را به نشر رساند.

در عین حال، قصر سفید نیز یک یادداشت ریاست جمهوری را نشر کرد که از ادارات فدرال می خواهد استفاده از طیاره های بی پیلوت شفاف باشد و آزادی های مدنی در آن حفظ شده باشد.

نهایی شدن مقررات جدید ماه ها و سال ها را در بر خواهد گرفت. مقرراتی که از دیر زمانی انتظار آن می رود، یک دور جدید را آغاز خواهد کرد که در آن طیاره های بی پیلوت تجارتی که وزن شان کمتر از ۲۵ کیلوگرام باشد بتواند وظایفی مانند نظارت از حاصلات و پل ها و تفتیش پایه های برق را انجام دهد.

کنترول کنندگان این نوع طیاره ها باید امتحان تخصصی نوشتاری را پشت سر بگذرانند تا جواز ویژۀ پیلوتی را دریافت کنند. این طیاره ها فقط در جریان روز، با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت یا کمتر از آن، در ارتفاع کمتر از ۱۵۲ متر از سطح زمین و خطوط مشخص پرواز خواهد کرد.

کنترول کنندگان باید ۱۷ سال یا بیشتر از آن عمر داشته باشند. طیاره ها اجازه ندارد بالای مردم یا در ساحات اطراف میدان های هوایی پرواز کند. با آنهم، شبکه های خبری هنوز هم حق تصویر برداری با استفاده از این طیاره ها را نخواهد داشت.

پیشنهادات جدید به شرکت های تجارتی مانند "امازون" اجازه نمی دهد برای انتقالات از این طیاره ها استفاده شود. با آنهم با پیشرفت تکنالوژی، مقررات می تواند تعدیل شود.

تقاضا برای استفاده از طیاره های کوچک بی سرنشین در سراسر جهان در حال افزایش است. این طیاره ها می تواند مصارف را کاهش داده، وظایف پر خطر را حذف کرده و برای ابتکارات زمینه را مساعد سازد.

گام نخست

تاد کُرتس، بنیانگذار صفحۀ انترنتی AirSafe.com می گوید که این مقرارت پیشنهاد شده، گام نخست در این راستا است.

کرتس می گوید "تکنالوژی طیاره های بی پیلوت با سرعتی درحال پیشرفت است که حتی ادارۀ هوانوردی فدرال تلاش های بیش از حدی را به خرج داد تا این مقرارات را بزودی پیشنهاد کند. موجودیت رهنمود با آنکه هنوز هم رسمی نیست، یک نوع حساسیت ها و برخی از محدودیت ها را بر نوعیت استفاده از این طیاره ها توسط شرکت های تجارتی را به میان خواهد آورد."

کُرتس می گوید که استفاده از طیاره های بی پیلوت، منافع اقتصادی و غیر اقتصادی دارد.

مایکل هویرتا، رئیس ادارۀ هوانوردی فدرال می گوید که پس از تصویب مقررات، آن اداره برای تطبیق آن از کمپاین های آموزشی عامه و جریمه ها استفاده خواهد کرد.

این اداره هنوز هم روی مقررات برای طیاره های بزرگتر بی پیلوت کار می کند که طی مراحل آن سال ها را در بر خواهد گرفت.

در حالی که مقررات ادارۀ هوانوردی فدرال ایالات متحده برای توازن پتانسیل اقتصادی این طیاره ها با مصؤونیت هوانوردی طرح شده است، هدف یادداشت باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده مصؤونیت حریم شخصی مردم است.

این یادداشت از ادارات حکومت مرکزی را مکلف می سازد تا از سؤ استفاده از معلومات جمع آوری شده توسط طیاره های بی سرنشین آنان جلوگیری کرده و پالیسی های ادارات شان را گهگاهی مرور کرده و در نشر آن پالیسی ها کاملاً شفاف باشند.

گزارشگر: وکتور بیاتی، خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: محمد هاشم حبیب زاده

XS
SM
MD
LG