لینک های دسترسی

Breaking News

درون ها کار کشاورزان را سرعت می بخشند


پژوهشگران تلاش می کنند تا با استفاده از درون مشکلات زمین های زراعتی به خصوص علف های هرزه را تشخیص داده؛ به سادگی علف های هرزه را از بین ببرند و در نهایت محصولات زراعتی را نسبت به هر وقت گذشته، حاصلخیز تر شود.

ابزار و لوازم مورد استفاده کشاورزان در کشاورزی نسبت به گذشته دستخوش تحول و تغییرات زیادی شده است، یکی از تازه ترین ابزاری که با استفاده از تکنالوجی محققان در پی استفاده از آن است، درون ها می باشد.

درون ها با داشتن سینسورهای پیشرفته می توانند با پرواز بر فراز زمین های کشاورزی در سم پاشی و کود پاشی به کشاورزان کمک بزرگی کنند.

محققان می گویند در طی ۱۰ سال گذشته، این درون ها به ابزار مهم کشاورزی تبدیل خواهند شد؛ کار کشاورزان سرعت را خواهید بخشید و در نتیجه محصولات زراعتی، حاصلخیز تر خواهد شد.

این درحالی است که به طور معمول کشاورزان در بین زمین های کشاورزی برای جستجوی علف های هرزه و محصولات آفت زده می گردند، روشی که بی نهایت زمانگیر است.

اما حال، پژوهشگران تلاش می کنند تا با استفاده از درون های مجهز با سنسور های پیشرفته به سرعت بتوانند علوفه های هرزه را تشخیص داده تا از یک سو، از ترویج آن جلوگیری شود و از سوی دیگر، علوفه های هرزه را به سادگی از بین ببرند.

پژوهشگران می گویند که برخی علوفه های هرزه که در مقابل اسپری علوفه کش ها مقاوم شده اند، با استفاده از این درون ها تشخیص خواهند شد و تنها مناطقی مشخص سم پاشی خواهد شد و در چنین حالت، علوفه های هرزه به سادگی می تواند از بین برود.

محققان به این باوراند که تولید درون های مجهز با سنسور های پیشرفت و با کیفیت بالا، زمانگیر خواهد بود. اما در حال حاضر، این دورن ها در زمین های کوچک کشاورزی می تواند برای نظارت و ضبط فلم از زمین های زراعتی و محصولات آفت زده، استفاده شود.

اما در دراز مدت، این پژوهشگران امیدوارند تا دورن هایی تولید شود که از آن در زمین های زراعتی با وسعت بیشتر استفاده شود.

XS
SM
MD
LG