لینک های دسترسی

Breaking News

مرسی به ۲۰ سال زندان محکوم شد


مرسی به کاربرد نیروی مرگبار برضد مظاهره کنندگان متهم است
مرسی به کاربرد نیروی مرگبار برضد مظاهره کنندگان متهم است

یک محکمه در مصر روز سه شنبه محمد مرسی رئیس جمهور پیشین آن کشور را به اتهامات مرتبط با کشتار مظاهره کنندگان در سال ۲۰۱۲ به زندان محکوم کرد.

حکم محکمۀ مصر که تحت تدابیر شدید امنیتی در سرتاسر آن کشور صادر شد، سقوط تاریخی مرسی و حزب اخوان المسملین را نشان می دهد که زمانی قدرتمندترین حزب سیاسی در مصر بود.

پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ مرسی فوراً به قدرت رسید. کم و بیش یک سال بعد مظاهرات میلیون ها مصری به خاطر سوء استفادۀ حکومت از قدرت، حکومت مرسی را واژگون ساخت و قوای نظامی ادارۀ حکومت را در دست گرفت.

در حالیکه حسنی مبارک و اعضای حکومت وی از اتهامات جنایی مبرا دانسته شدند، مرسی و شمار دیگر از اعضای اخوان المسلمین با زندان های درازمدت روبرو اند.

حکم محکمۀ مصر بر ضد مرسی که تا هنوز واکنش فوری را در آن کشور سبب نشده است، بازتاب دهندۀ تدابیر شدید امنیتی برای سرکوب هرگونه مخالفت با این حکم می باشد، چه این مظاهرات از سوی اسلامگرایان باشد یا هم فعالان سیکولر در مصر.

در جریان جلسۀ محکمه و صدور حکم، مرسی و سایر متهمان شامل در این قضیه که اکثر آنان رهبران اخوان المسلمین بودند، در داخل قفس ایستاده بودند و به هفت متهم دیگر حکم غیابی صادر شد.

برعلاوۀ مرسی، ۱۲ رهبر اخوان المسلمین و حامیان اسلامگرای آنان به شمول محمد البلتاجی و عصام العریان به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. مرسی در اعتراض به حکم محکمه فریاد می زد "من رئیس جمهور استم".

عمرو دراج یکی از رهبران ارشد اخوان المسلمین که در شهر استانبول ترکیه در تبعید به سر می برد صدور حکم علیه اعضای آن حزب را "غم انگیز و روز هولناک در تاریخ مصری ها" خواند و افزود که "آنان (محکمه) می خواهند که حکم حبس ابد را برای دیموکراسی در مصر تصویب کنند."

مرسی به خاطر اتهاماتی چون آسیب رساندن به امنیت ملی مصر از طریق توطیه چینی با گروه های خارجی و سازماندهی فرار از زندان با چهار محاکمۀ دیگر روبرو است. مرسی تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان شهر اسکندریۀ مصر نگهداری می شود.

XS
SM
MD
LG