لینک های دسترسی

Breaking News

از توافق واقعبینانه صلح افغانستان حمایت می‌کنیم – اتحادیۀ اروپا


عکس از صفحۀ فیسبوک رولاند کوبیا
عکس از صفحۀ فیسبوک رولاند کوبیا

رولاند کوبیا، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در امور افغانستان گفته است که اتحادیه اروپا از یک توافق واقع بینانه که آتش بس همه جانبه را شامل شود، حمات میکند.

آقای کوبیا امروز (پنجشنبه ١٣ فبروری) در یک مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون آشنا – صدای امریکا، گفت که در قبال روند صلح افغانستان، این اتحادیه نگران نه، بلکه بیشتر امیدوار میباشد.

به گفتۀ رولاند کوبیا، باوجود آنکه نتیجۀ واقعی مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان ملموس نیست، ولی افزود که اتحادیۀ اروپا این روند "بهترین فُرصت" برای افغانستان تلقی میکند.

رولاند کوبیا در قبل بازگشت ممکن طالبان و نگرانی هادر مورد از بین رفتن دست آوردها و بخصوص حقوق زنان گفت "نمیدانیم چه خواهد شد"، ولی افزود که اتحادیۀ اروپا همواره به عقب گرد نه، بلکه به پیشرفت افغانستان تاکید داشته است.

XS
SM
MD
LG