لینک های دسترسی

Breaking News

بیانات دونالد تسک، پاسداری از فرهنگ اروپا یا مخالفت با پناهجویان؟


دونالد تسک گفته است که ورود پناهجویان هویت فرهنگی اروپا را تهدید می‌کند

دونالد تسک، رئیس شورای اروپایی، گفته است که اروپا "مجتمع فرهنگی" است و به گفتۀ وی اتحادیۀ اروپایی برای حفاظت از این میراث‌های فرهنگی باید از مرزهای خود در برابر ورود پناهجویان محافظت کند.

با آنکه آقای تسک گفته است که اروپایی ها از دیگر مردم برتر نیستند، اما بیانات وی به نحوی هم‌صدایی با سیاستمداران توده گرای اروپایی است که با ورود و جاگزینی پناهجویان به اروپا مخالفت دارند.

آقای تسک در پارلمان اروپایی در فرانسه گفت "ما مجتمع فرهنگی استیم، نه به این مفهوم که از کسی برتریم – فقط ما از دنیای بیرون از اروپا متفاوت استیم...گشادگی و تحمل ما به این مفهوم نیست که از پاسداری میراث‌های مان درگذریم".

رئیس شورای اروپایی گفت "حق و مکلفیت ما برای مراقبت از آنچه ما را از دیگر فرهنگ‌ها متمایز می‌سازد، به این خاطر نیست که برخلاف کسی باشیم، بلکه به این خاطر است که بدون حس برتری و داشتن روحیۀ افتخار موجه، خودمان باشیم".

اروپا در خصوص موضوع مهاجرت به شدت منقسم شده است. رهبرانی چون انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با سیاست های مهاجر پذیر از ورود پناهجویان به اروپا استقبال کرد، اما سیاستمداران راستگرا مانند ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، هشدار داده اند که اجتماعات بزرگ مسلمانان در اروپا، نمای مسیحی اروپا را تهدید می‌کند.

آقای اوربان همواره از پناهجویان مسلمان که بیشتر آنان از سوریه، افغانستان و عراق اند، به عنوان اشغالگرانی یاد کرده است که به گفتۀ وی هویت فرهنگی اروپا را تهدید می‌کنند.

مخالفت کشورهایی مانند هنگری با ورود پناهجویان مسلمان در برخی از کشورهای دیگر اروپایی مانند پولند، سرزمین اجدادی دونالد تسک، نیز گسترش یافته است. در آلمان و اتریش نیز حمایت مردم از احزاب مخالف مهاجرت و پناهجویان بیشتر شده است.

ورود پناهجویان به اروپا از سال ۲۰۱۵ به اینسو به ویژه پس از توافق اتحادیۀ اروپایی با ترکیه و ملیشه های مسلط در شمال لیبیا، برای کنترول ورود پناهجویان از این دو کشور به مرزهای اروپایی، کاهش چشمگیر یافته است.

پناهجویان افریقایی که از ورود به اروپا باز داشته شده و در بازداشتگاه‌ها در لییبا نگهداری می‌شوند از وضعیت رقتبار و بدرفتاری مقام‌ها شاکی اند.

XS
SM
MD
LG