لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی یونیسف از وضعیت کودکان پناهجو در آلمان


امسال یک میلیون پناهجو عمدتاً سوری و افغان به آلمان پناه برده است.

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گزارش داده است که حدود ۳۰۰ هزار کودک مهاجر و پناهجو در آلمان از داشتن مراقبت های صحی و سایر نیازمندی های فوری محروم اند.

امسال حدود یک میلیون پناهنده و مهاجر به آلمان رسیده اند. اکثر آنان شهروندان سوریه و افغانستان اند که برای رسیدن به آلمان راه های پرخطر و سفرهای طولانی را در پیش گرفته اند.

سارا کرو نمایندۀ یونسف که به تازه‌گی از برلین برگشته است، از میدان هوایی قدیمی پیش از جنگ دوم جهانی در آن شهر دیدن کرده است که به گفتۀ خانم کرو اکنون ۲۰۰۰ مهاجر و پناهجو در هنگرهای آن در شرایط بسیار ابتدایی و سخت به سر می برند.

خانم کرو گفت "ما شاهد نشانه های نگران کنندۀ از قرار گرفتن زنان و کودکان در معرض خطر خشونت و سواستفادۀ جنسی استیم. چه در داخل مراکز اضطراری مهاجرین و یا اینکه این افراد به منطقه و جای دیگری از آلمان انتقال داده شود."

اما کرو می گوید که تا هنوز در مورد وضعیت و نیازمندی های کودکان پناهنده و مهاجر که شامل ۵۷ هزار کودک بدون همراه می باشد، معلومات کافی در دست ندارد.

سارا کرو می گوید که نبود معلومات و آمار درست باعث می شود که رسیدگی بهتر و مراقبت های جدی از کودکان صورت نگیرد. او می گوید یونیسف امیدوار است تا این خلای بزرگ را پر کند.

اوگفت "کودکان شامل مکتب نشده اند، آنان از امکانات بازی و آموزش محروم اند. در حالیکه خانواده های آنان تلاش دارند که مسکن گزین شوند، به رهنمایی درست دسترسی ندارند."

کرو می گوید یونیسف در ابتدا دولت آلمان را در راستای بهبود مراقبت های معیاری از کودکان کمک می کند و بیش از ۲۰۰ مرکز آموزش کودکان را در سراسر آن کشور محافظت می کند.

این اداره یکجا با دولت و سایر سازمان های خصوصی آلمان تلاش می کند تا کودکان در معرض خطر را شناسایی کرده و فرصت های آموزشی و بازی را برای شان فراهم کند و مراکز پذیرش و سیتم های محافظتی کودکان را فزایش بدهد.

XS
SM
MD
LG