لینک های دسترسی

Breaking News

پوهنتون ننگرهار پنجاه ساله شد


فاکولتۀ شرعیات پوهنتون ننگرهار به سویۀ دوکتورا فارغ می دهد
فاکولتۀ شرعیات پوهنتون ننگرهار به سویۀ دوکتورا فارغ می دهد

پوهنتون ننگرهار که در گذشته به نام پوهنتون بايزيد روشان ياد مى شد در زمان زمامدارى محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان در سال ١٣٤٣خورشیدی تاسیس شد.

پوهنتون ننگرهار در آغاز تنها فاکولتۀ طب داشت و اندکی بعد فاکولته های انجنیری، زراعت و ادبیات نیز به آن اضافه شد. اکنون این پوهنتون دارای ۱۳ فاکولته است که به تازگی فاکولته های ژورنالیزم و ادارۀ عامه در آن آغاز به تدریس کرده است.

پوهنوال داکتر طاهر عنايت، سرپرست پوهنتون ننگرهار می گوید که این پوهنتون پس از پنج دهه، اکنون با داشتن ۲۱ استاد به سویۀ دوکتورا، ۱۵۳ استاد به سویۀ ماستر و ۲۵۰ استاد دیگر به سویۀ لسانس ظرفیت آموزش به هزاران محصل را دارد.

داکتر عنايت گفت که با وجود دستآورد های فراوان در پنج دهۀ گذشته، این پوهنتون با مشکلات زیاد دست و گریبان است. به گفتۀ وی نبود صنوف کافی درسی، دفاتر اداری و افزایش سال به سال شمار محصلین از مشکلات عمدۀ این پوهنتون است.

فاکولتۀ ادبیات در سال های آغازین تاسیس پوهنتون ننگرهار به تدریس آغاز کرد
فاکولتۀ ادبیات در سال های آغازین تاسیس پوهنتون ننگرهار به تدریس آغاز کرد

آقای عنایت افزود که پوهنتون ننگرهار از رهگذر داشتن کدر علمی، غنی ترین پوهنتون در سطح افغانستان است. او می گوید که اکثر استادان این پوهنتون مدارج دوکتورا و ماستری شان را از پوهنتون های معتبر دنیا گرفته اند.

استادان پوهنتون ننگرهار نیز با برجسته ساختن مشکلات موجود، حکومت افغانستان به ویژه وزارت تحصیلات عالی را به بی توجهی به این پوهنتون متهم می کنند.

پوهندوى سيدغنى غنى يکى از استادان این پوهنتون می گوید که با وصف کمک های سرشار جهانی به سکتور تحصیلات عالی در افغانستان، اکثر فاکولته های پوهنتون ننگرهار حتا برای محصلین چوکی ندارد و جاده های آن خامه و خاکی است.

پوهنتون ننگرهار اکنون سه برنامۀ ماستری در فاکولته های شرعیات، حقوق و ادبیات و یک برنامۀ دوکتورا در فاکولتۀ شرعیات دارد. به گفتۀ استادان و مسوولین، شمار محصلین اناث در این پوهنتون نیز رو به افزایش است.

با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، استادان و محصلین این پوهنتون توقعات زیادی از حکومت دارند. دفاع از حقوق استادان و محصلين، مبارزه جدى در برابر فعاليتهاى سياسى، مبارزه با تدريس مبتذل و مواد کهنه درسى و فساد ادارى از شعارهاى عملى رهبرى این پوهنتون مي باشد.

XS
SM
MD
LG