لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ: اذیت دختران در مراکز تعلیمی تکان دهنده است


در افغانستان بیشتر از سه میلیون دختر و زن در مراکز آموزشی وجود دارد

محمد اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان آزار و اذیت دختران در مراکز تعلیمی و آموزشی خصوصی و دولتی را "یک موضوع تکان دهنده" خوانده است.

براساس یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، شماری از فعالین جامعه مدنی به روز یکشنبه در ملاقاتی از رئیس جمهور احمدزی خواستند تا در تامین یک محیط مصوون آموزشی برای دختران و زنان اقدام بورزد.

رئیس جمهور احمدزی ضمن اظهار نگرانی جدی از آزار و اذیت دختران و زنان در مراکز آموزشی به وزارت تحصیلات عالی دستور داد تا رویدادهای "اخلاقی" در موسسات تحصیلات عالی را به او گزارش دهد.

در خبرنامه ریاست جمهوری نگاشته شده است که آقای احمدزی به "وزارت تحصیلات عالی هدایت جدی میدهد تا راپور حادثات اخلاقی را به وی ارائه نموده تا در مقابل آنانیکه باعث آزار و اذیت دختران می شوند، اقدام جدی صورت گیرد".

رئیس جمهور افغانستان همچنان به وزارت های معارف، عدلیه و تحصیلات عالی دستور داده است تا در همآهنگی با نهادهای حقوقی "بزودترین فرصت ممکن لایحه یی را به منظور جلوگیری از آزار و اذیت دختران در مراکز تحصیلی کشور ترتیب نمایند".

حکومت افغانستان تا حال هیچ آماری در باره موارد آزار و اذیت دختران در نهادهای آموزشی ارائه نکرده است اما فعالین حقوق بشر می گویند که تبعیض و آزار جنسی، بویژه در مقابل دختران، گسترده است.

بر اساس آمار حکومت افغانستان، بیشتر از سه میلیون دختر و زن در مراکز آموزشی دولتی و خصوصی در افغانستان مصروف آموزش اند.

رئیس جمهور افغانستان گفته است که "وظیفه من و هر شهروند کشور این است که از ناموس این وطن پاسداری کنیم".

افغانستان با داشتن آمار بسیار بلند مرگ و میر مادران و موجودیت خشونت های گسترده در مقابل زنان، یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان پنداشته می شود.

XS
SM
MD
LG