لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال الن: استراتیژی امریکا در افغانستان به مسیر درست در حرکت است


جان الن قوماندان عمومی امریکا وناتو درافغانستان امروز کمیته نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده حضور یافته درمورد تازه ترین اوضاع امنیتی، استراتژی ایالات متحده درافغانستان ونقش کشورهای همسایه در تشدید شورشگری درافغانستان صحبت کرد.

او گفت ستراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان تغییر نمی کند اما چالشها فرا روی امنیت وجود دارد.

وی گفت "ای کاش گفته می توانستم که جنگ به خوبی پیش می رود و پیشرفت به سادگی اندازه می شد، اما شورش گرایی این گونه نیست. شورشگرایی با پیشرفت و شکست در عین زمان و مکان همراه می باشد که هر دوی آنها باید به شکل عمومی نگاه شود، و فکر می کنم که مبارزات ما به مسیر درست در حرکت است."

جان الن گفت 90 درصد عملیات های شبانه ناتو در هم آهنگی با قوای امنیتی افغان صورت می گیرد. او گفت 12 واحد عملیاتی ویژه درقالب اردوی ملی افغان تشکیل می شود که مسوولیت این عملیات های تلاش منازل را به عهده خواهد گرفت.

جان الن تصریح کرد که به خواست افغان ها مبنی بر حاکمیت ملی با حضور قوای خارجی درآن کشور احترام گذاشته می شود واین برنامه ایالات متحده درافغانستان است.

جان الن به نقش کشورهای ایران و پاکستان در تداوم شورشگری درافغانستان اشاره کرده گفت ایران در تزیید فعالیت شورشرگرایی درافغانستان نقش دارد. او همچنین با اشاره به پاکستان گفت القاعده وشورشیان طالب درخاک پاکستان با معافیت فعالیت می کنند.

الن همچنان گفت اسناد فساد توسط رئیس اسبق شفاخانه سردار محمد داوود به ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان فرستاده شده است و حال تحقیقات همه جانبه در اینمورد آغاز گردیده است.

XS
SM
MD
LG