لینک های دسترسی

Breaking News

غنی و عبدالله راه بیرون رفت از مشکلات را مطرح کردند


در یک هفتۀ گذشته این دومین بار است که دو رهبر با هم دیدار می کنند

محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ افغانستان برای دومین بار در مورد چگونگی تطبیق موافقتنامۀ سیاسی شام پنجشنبه با هم دیدار و گفتگو کردند.

ریاست اجرائیه افغانستان که مسوول ارایۀ معلومات در مورد جزییات این نشست به رسانه‌ها است، از بحث دو رهبر در "فضای صمیمی" و "روحیۀ مثبت" هر دو خبر داد.

در این نشست روی استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی تاکید شد و رئیس جمهور غنی دیدگاه‌های خود را در مورد چالش‌ها و فرصت‌های فرا راه حکومت وحدت ملی و راه بیرون رفت از مشکلات را مطرح ساخت.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به صدای امریکا گفت"رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست توافق نمودند تا طی نشست‌های مشترک در هفته آینده با جدیت و تمرکز بیشتر به منظور تفاهم روی پیشبرد موثر امور بحث نمایند".

از سوی دیگر امروز گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی افغانستان نیز، بر عملکرد متقابل سران حکومت انگشت انتقاد بلند کردند. اعضای این مجتمع در یک نشست خبری هشدار کردند که اوضاع کنونی کشور نابسامان است و باید سران حکومت به آن رسیدگی کنند.

گروه یاد شده گفته است که مبنای حکومت وحدت ملی تطبیق کامل توافقنامه سیاسی است، در غیر آن به باور این گروه حکومت وحدت ملی هیچ مشروعیتی ندارد.

فراهم‌کردن زمینۀ برگزاری انتخابات عادلانه، آزاد و فراگیر به منظور تامین مشروعیت آیندۀ نظام و حفظ دستآورد های سالیان پسین، به باور گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی، یگانه راه بیرون رفت از مشکلات کنونی افغانستان خوانده شد.

در همین حال شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند که گفتگوهای جاری میان سران حکومت وحدت ملی به زودی نتیجه نمی‌دهد.

سید احمد احمدی کارشناس سیاسی به صدای امریکا گفت "به نتیجه اش امیدوار نیستم، به این دلیل که هر کدام این‌ها در پهلوی خود یک تیم دارند، اگر این‌ها به یک تفاهم برسند، طبیعی است که یک سلسله از قدرت و یا هم امتیازات خود بگذرند، در غیر آن تیم این‌ها به شکلی ذهنیت می‌دهند که به امتیازطلبی های خود بیشتر فشار بیاورند".

در همین حال، اتحادیۀ اروپایی نیز بر حل اختلافات موجود میان سران حکومت افغانستان تأکید کرده است.

فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی دیروز و امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از طریق تیلفون صحبت و تاکید کرد که مشکلات کنونی میان سران حکومت افغانستان، به راه حل فوری و دوامدار نیاز دارد.

تنش میان دو رهبر حکومت وحدت ملی که زادۀ انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان می باشد، پس از آن اوج گرفت که رئیس اجرائیه عبدالله در چند هفتۀ گذشته به شدت از رویکردهای رئیس جمهور غنی انتقاد کرده و هشدار داده است که یک گام نیز از آنچه در توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی تسیجیل یافته است، عقب نخواهد رفت.

XS
SM
MD
LG