لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: صفوف طالبان از جنگ خسته‌اند، رهبران شان عیش می‌کنند


محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان گفته است که صفوف طالبان از جنگ خسته اند، اما برخلاف سران آن گروه به سرمایه گذاران مبدل شده اند.

آقای غنی گفت: "صفوف طالبان از جنگ خسته اند، اما رهبران آن گروه که در دوحه مذاکره می کنند و چهارمین یا پنجمین همسر خود را گرفته اند از زندگی عیش برده و به سرمایه گذار مبدل شده اند".

رییس جمهور غنی روز چهارشنبه ۲۲ جنوری (دوم دلو) در بحثی زیر نام "افغانستان در روایت منطقوی و جهانی" در حاشیۀ نشست مجمع جهانی اقتصاد، به گونۀ غیرمستقیم، طالبان را گردانندۀ شبکۀ قاچاق مخدرات در افغانستان خوانده گفت که قاچاق هیرویین و امفتامین بزرگترین عملیات قاچاق در جهان است.

رییس جمهور افغانستان با تاکید به ختم خشونت و یافتن راه حل سیاسی برای معضل افغانستان گفت: "نیروی طالبان منفی و ناشی از خشونت است... جامعه این مساله را درک کرده و این وضعیت باید پایان یابد".

محمد اشرف غنی همچنین گفت که برای آیندۀ افغانستان برنامه دارد و ادعا کرد که نه حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان برای آینده برنامه داشت و نه هم عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ افغانستان چنین برنامه‌ای دارد.

آقای غنی رویکرد یگانه را برای حل معضل افغانستان غیر عملی خواند و خواستار همکاری مشترک منطقه‌ای و جهانی شد. او بدون اشاره به کشور مشخصی گفت که شمار زیاد دولت‌ها با عناصر بی ثبات کننده در قضیۀ افغانستان همکاری می‌کنند.

حکومت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از گروه‌های تندرو در افغانستان به ویژه گروه طالبان متهم کرده است، اتهامی که همواره از سوی پاکستان رد شده است.

آقای غنی با بیان اینکه ایالات متحده و جامعۀ جهانی مقروض افغانستان نیستند، تامین امنیت افغانستان را مسوولیت خود افغان‌ها دانست و گفت که دو دهۀ پسین استثنا بوده است، اما به گفتۀ وی افغانستان همواره خود تامین کنندۀ امنیت خود بوده است.

رییس جمهور غنی با تاکید بر حفظ حقوق زنان در افغانستان گفت: "تازمانیکه من زنده و مسوول استم، هیچ زن افغان در حاشیه رانده نشده و با تبعیض جنسیتی مواجه نخواهد شد".

رییس جمهور غنی با تاکید بر ظرفیت افغانستان در تولید برق آبی، برق آفتابی، گاز طبیعی و داشتن دیگر منابع طبیعی گفت که کشورش فقیر نیست، اما به گفتۀ وی باید سرمایۀ این کشور برای رفاه مردم به مصرف برسد و مدیریت شود.

رییس جمهور افغانستان همچنین گفت که کشورش از رهگذر تجارت و ترانزیت وابسته به یک کشور نبوده و از دهلیزهای هوایی با چین و هند، ترانزیت زمینی با کشورهای آسیای میانه و چین به عنوان گزینه‌های متعدد تجارتی و ترانزیتی افغانستان نام برد.

XS
SM
MD
LG