لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور غنی: با توتاپ برخورد احساساتی نکنید


رئیس جمهوری غنی می گوید که فرصت برای اجرایی شدن یک پروژه بزرگ انکشافی نباید از دست برود

رئیس جمهوری افغانستان گفته است که مسیر سالنگ برای پروژهء توتاپ بر اساس عقلانیت انکشافی و اقتصادی انتخاب شده است.

در واکنش به اعتراض های شماری از رهبران سیاسی و فعالین مدنی به تصمیم حکومت افغانستان برای تطبیق پروژهء برق ترکمنستان (توتاپ) از مسیر سالنگ، رئیس جمهوری محمد اشرف غنی گفته است که انتخاب مسیر این پروژه بر اساس عقلانیت اقتصادی و محدودیت های زمانی صورت گرفت.

رئیس جمهوری غنی در پیام ویدیویی روز دوشنبه گفت "به دلیل این که متاسفانه منابع مالی ما اندک است، وابستگی ما به منابع تمویلی در این مقطع زمانی باعث می گردد که گزینه های ما در پروژه های ملی نیز محدود و منوط به مشروطی باشد که اکثرا با دیدگاه خاص عقلانیت اقتصادی ارائه می شود".

شمار زیادی از رهبران و فعالین عمدتا هزاره در اعتراض به این تصمیم کابینه می گویند که پروژه توتاپ باید از مسیر ولایت بامیان اجراء گردد. معترضین می گویند که در مطالعات انجام شده از سوی یک موسسه آلمانی، ابتدا بامیان مسیر این پروژه برگزیده شده بود.

رئیس جمهوری غنی اما گفت که زمان زیادی در مطالعات و ارزیابی این پروژه سپری گردید و حالا یکی از تمویل کنندگان اصلی آن، بانک انکشاف آسیایی، بر اجرایی شدن زودهنگام آن تاکید می ورزد.

آقای غنی گفت که فرصت یک پروژهء مهم انکشافی ملی نباید دستخوش احساسات و امواج سیاسی شود.

او گفت که حکومت بر تسهیل انرژی برق به ولایت بامیان جداً متعهد است اما تاکید ورزید که "همه می دانیم که منابع کشور برای پروژه های انکشافی محدود است و ما در همه عرصه ها دست باز نداریم".

انتقال و تجارت انرژی برق میان ترکمنستان-ازبیکستان-تاجیکستان-افغانستان-پاکستان یا توتاپ یک پروژهء زیربنایی مشترک بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی است که قرار بود در سال ۲۰۱۶ به بهره برداری سپرده شود.

XS
SM
MD
LG