لینک های دسترسی

Breaking News

تهدید داعش و آغاز کار مامورین ملکی در ولسوالی اچین


.

پس از شش ماه ناامنی توسط گروه دهشت افگنی داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ماموران ملکی وارد این ولسوالی شدند.

سلیم خان کندزی والی ننگرهار به همه کارمندان عدلی وقضایی هشدار داد در صورتیکه بعد ازاین در اچین حضور نداشته باشند، از وظایف شان سبکدوش خواهند شد.

از زمان ظهور افراد داعش تااکنون در ولسوالی اچین کارمندان ملکی برای پیشبرد وظایف شان حضور نداشتند.

باشنده گان ولسوالی اچین برای حل مشکلات عدلی وقضایی و اخذ تذکره مجبور بودند به شهر جلال آباد بروند.

سلیم خان کندوزی والی ننگرهار میگوید که روز گذشته قاضی، څارنوال وکارمندان احصائیه را باخود یکجا به اچین برده وکارشان را دوباره آغاز کردند.

والی ننگرهار گفت که پس از این حتی یک نفر از کارمندان ملکی این ولسوالی هم نمیتواند بیرون از ولسوالی اچین انجام وظیفه کند.

آقای کندزی به کارمندان عدلی وقضایی اچین وسایر ولسوالی ها هشدار داد در صورتیکه در وظایف شان حاضر نباشند سبکدوش خواهند شد.

نیاز به کمک مردمی

والی ننگرهار از سران قومی شینوار خواستار کمک در این راستا شد.

وی سران قومی را خطاب قرارداده گفت که از ارگانهای ملکی مراقبت جدی کنند و در صورت غیرحاضری و سهل انگاری مامورین به شخص والی اطلاع دهند.

ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار نیز با مردم تعهد سپرده گفت که بعد از این قضات واعضای څارنوالی دراچین وسایر ولسوالی های شینوار اغاز به کار خواهند کرد.

عبدالولی قاضی زاده رئیس محکمه استیناف ننگرهار میگوید که برای تامین عدالت وحکومتداری خوب در ولسوالی شینوار و به ویژه اچین، قضات مجرب را توظیف خواهند کرد.

باشنده گان اچین میگویند که باظهور داعش همه کارمندان ملکی، ولسوالی را ترک کرده بودند ودر شهر جلال آباد فعالیت داشتند که به هیچ صورت به مراجعین شان رسیده گی نمیتوانستند.

شاهین باشنده ولسوالی اچین گفت:" شش الی هفت ماه کاملاً از دولت دور بودیم، نه قضا بود نه مکتب بود نه کلنیک بود ونه څارنوالی".

ولسوالی اچین با ظهور گروه داعش مشکلات زیادی را شاهد بوده و دروازه های مکاتب و کلنیک ها به روی مردم مسدود شده بود و دولت در عرصه خدمات ملکی اصلاً در این ولسوالی حضور نداشت.

گروه داعش از ساختمان های مکاتب وکلینک ها منحیث موضع استفاده میکردند.

XS
SM
MD
LG