لینک های دسترسی

Breaking News

شناسایی سه واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار


از آغاز سال جاری تا حال ۱۲ واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است.
از آغاز سال جاری تا حال ۱۲ واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است.

مسوولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه از شناسایی سه واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار خبر دادند.

سردارمحمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که دو واقعه مثبت در ولسوالی اچین و یکی هم در ولسوالی شیرزاد این ولایت اخیرا شناسایی شده است.

او افزود که این اطفال مبتلا به پولیو داری سنین هشت ماه،۱۲ ماه و۲۴ ماه میباشند که دو تن آنها پسر ویکی آنها دختر است.

داکتر پرویز درمورد اینکه آیا این اطفال درکمپاین های بهاری وخزانی واکسین شده ا ند گفت که برای روشن شدن این مورد فردا تیم تحقیقاتی به این ولسوالی فرستاده میشود وبعد از تحقیق این تیم معلوم خواهد شد که این اطفال واکسین پولیو را گرفته اند یا نه.

آقای پرویز گفت که قرار معلومات ابتدایی این اطفال واکسین شده اند اما اینکه چه وقت شده اند معلوم نیست. او تایید نمود که در دو کمپاین بهاری وخزانی شماری از اطفال دراین ولسوالی به دلیل ناامنی ها از واکسین باز مانده اند.

داکتر پرویز ادامه ناامنی ها دراین ولسوالی وسایر مناطق را سبب ادامه ویروس پولیودر برخی از نقاط کشور میداند.

مسوول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه گفت که آنها دردروازه های این ولسوالی تیم های سیار را بیشتر میسازند تا هنگام ورود و خروج از این ولسوالی اطفال واکسین گردند.

قبلا نیز دو واقعه مثبت پولیو در ولسوالی اچین ننگرهار شناسایی شده بود. از آغاز سال جاری تا حال ۱۲ واقعه مثبت پولیو درولایتهای ننگرهار،هرات،هلمندوفراه شناسایی شده است.

درولسوالی اچین از مدت پنج ماه به این سو گروه داعش فعالیت را آغاز کرده است وبه گفته مسوولین معافیت کتلویی این گروه بعضا مانع واکسین در این ولسوالی میگردند.

XS
SM
MD
LG