لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت ۲۵۰ زندانی حزب اسلامی را رها کرد


حکومت افغانستان پیش از این در سه مرحله زندانیان حزب اسلامی را رها کرده است

بر اساس توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، ۲۵۰ عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از زندان‌های افغانستان رها شد.

نذیر زاهد، کارشناس کمیتۀ رهایی زندانیان شورای عالی صلح افغانستان، به صدای امریکا گفت که ۱۸۴ زندانی حزب اسلامی از زندان‌های بگرام و پلچرخی و بقیۀ آنان از زندان‌های ولایات رها شدند.

با اینحال، حزب اسلامی افغانستان، حکومت را به عدم پابندی به تعهداتش با این حزب متهم می‌کند.

فضل‌غنی حق‌مل، یک عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی، گفت: "در شورای امنیت ملی توافق شده بود که ۲۶۹ زندانی را حکومت آزاد می‌کند؛ اما حکومت همیشه که تعهد کرده است به آن شماری زندانیان را آزاد نکرده است".

پس از امضای موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی، این چهارمین بار است که حکومت به صورت جداگانه زندانیان حزب اسلامی را آزاد می‌کند. حزب اسلامی گفته است که هنوز هم صدها زندانی این حزب در زندان‌های افغانستان هستند.

داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، هفتۀ گذشته در نشست خبری گفته بود که آزادی بدون قید و شرط این زندانیان به معنی پامال‌کردن عدالت است.

خانم سمر، گفته بود: "بدون قناعت قربانیان این درست نیست که هر کس آزاد شود، او هر کسی که باشد و از وی تحقیق نشود، اگر این طور باشد به نام صلح، عدالت را زیر پا کنیم، بدبختانه این کار سبب تأمین صلح دایمی شده نمی‌تواند".

حکومت افغانستان پیش از در سه مرحله، ۱۴۹ زندانی حزب اسلامی را آزاد کرده است، در مرحلۀ اول ۵۳، در مرحله دوم ۱۸ و سومین دفعه، ۷۸ زندانی حزب اسلامی آزاد شده بودند.

XS
SM
MD
LG