لینک های دسترسی

Breaking News

امریکایی‌ها توانمندی بایدن را برای مهار کردن بحران‌ها چگونه می‌نگرند؟


درست دوهفته پس از آغاز کار حکومت جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن، نتایج یک نظرسنجی نشان داده است که اکثر امریکایی‌ها به نحوی به آقای بایدن و توانمندی وی برای مدیریت بحران‌های فراروی امریکا از جمله همه‌گیری کروناویروس باورمند اند.

یافته‌های نظرسنجی خبرگزاری اسوشیتدپرس نشان داده است که ۶۱ درصد مصاحبه شوندگان از کارکرد روزهای نخستین ریاست جمهوری جو بایدن رضایت دارند. با اینحال، بیشترین میزان رضایت از سوی حامیان حزب دموکرات بوده و یک چهارم کسانیکه طرفدار حزب جمهوریخواه بوده اند، از کارکرد رییس جمهور بایدن ابراز رضایت کرده اند.

بر اساس نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی گلوپ، میزان رضایت از کارکرد تقریباً تمام رییس جمهوران معاصر ایالات متحده در سه ماه نخست کاری شان ۵۵ درصد یا بلندتر از آن بوده است. نظرسنجی‌های گلوپ نشان داده است که تنها میزان رضایت از کارکرد دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین ایالات متحده هرگز از ۵۰ درصد، حتا در آغازین روزهای تصدی ریاست جمهوری اش بلندتر نرفت.

در خصوص مسایل داخلی ایالات متحده، جو بایدن یک جامعۀ از نظر سیاسی منقسم، همه‌گیری لجام گسیختۀ کروناویروس و سردرگمی عمیق اقتصادی را در کنار مسایل بسیار جدی و پیچیدۀ سیاست خارجی، از رییس جمهور پیشین امریکا به ارث گرفته است.

برخی تاریخ‌نگاران، بحران‌های فراروی آقای بایدن را با مشکلاتی مقایسه کرده اند که ابراهام لینکن در جریان جنگ داخلی امریکا و فرانکلین روزولت در زمان بحران بزرگ اقتصادی جهان با آن روبرو بودند.

مشاوران قصر سفید می‌دانند که معیار قضاوت امریکایی‌ها در مورد رییس جمهور بایدن، چگونگی رسیدگی وی به بحران کروناویروس است که تا کنون جان بیش از ۴۵۰ هزار نفر را در ایالات متحده گرفته است. از اینرو، آقای بایدن بر کانگرس فشار آورده است تا طرح ۱.۹ تریلیون دالری وی را برای رسیدگی به این همه‌گیری، از توزیع واکسین گرفته تا بازگشایی مکاتب و مساعدت نقدی به تشبثات و خانواده‌های متضرر امریکایی، منظور کند.

نتایج نظرسنجی اسوشیتدپرس نشان داده است که ۷۵ درصد امریکایی‌ها کم و بیش باورمند اند که آقای بایدن توان رسیدگی به همه‌گیری کروناویروس را دارد. از آغازین روزهای کارش، آقای بایدن رویکرد متفاوت و بسیار جدی نسبت به دونالد ترمپ را در خصوص همه‌گیری کروناویروس در پیش گرفته است.

آقای ترمپ به شمول رسیدگی به بحران کروناویروس، به شمار زیاد مسایل مشورت‌های مشاورانش را ناشنیده می‌گرفت، اما نظرسنجی اسوشیتدپرس نشان داده است که حدود ۸۰ درصد شرکت کنندگان این نظرپرسی باورمند اند که آقای بایدن در تصمیم‌گیری‌هایش از مشورت‌های متخصصان و مشاوران استفاده خواهد کرد.

در مجموع، سه چهارم افراد شرکت کننده در این نظرپرسی گفته اند که اعتماد کامل یا قسمی دارند که جو بایدن توانمندی موثر و مناسب انجام وظیفه در قصر سفید را دارد. دو سوم مصاحبه شوندگان ابراز اطمینان کرده اند که آقای بایدن به نابسامانی اقتصادی و مشکل اشتغال در امریکا به گونۀ درست خواهد پرداخت.

در نظرپرسی دیگر اسوشتیدپرس که در ماه دسمبر انجام شده بود، مردم امریکا مهارکردن همه‌گیری کروناویروس و بهبود وضعیت اقتصاد را از اولویت‌های مهم حکومت خوانده بودند.

علاوه بر تمرکز به مسایل حاد داخلی ایالات متحده، آقای بایدن در نخستین روزهای ریاست جمهوری اش چندین فرمان اجرایی را برای لغو پالیسی‌های حکومت دونالد ترمپ صادر کرد که در آن میان پیوستن ایالات متحده به معاهدۀ تغییر اقلیم و لغو محدودیت سفر شهروندان هفت کشور اسلامی به ایالات متحده شامل می‌باشد.

اسوشیتدپرس در این نظرسنجی با ۱۰۵۵ شهروند بزرگسال امریکایی بین تاریخ ۲۸ جنوری و اول فبروری ۲۰۲۱ مصاحبه کرده است و در آن از اقشار مختلف جامعۀ امریکایی نمونه‌گیری شده است. خبرگزاری اسوشیتدپرس حاشیۀ خطا را در این نظرپرسی ۳.۸ درصد خوانده است.

XS
SM
MD
LG