لینک های دسترسی

Breaking News

چگونه حفر‌ه‌های اسرارآمیز بزرگ در روسیه به وجود می‌آیند؟


رسانه‌های روسیه چند روز پیش از ایجاد یک حفرۀ اسرارآمیز که حدود ۵۰ متر عمق و ۲۰ متر دهانه دارد، در ساحۀ یک دورافتادۀ پرمافروست سایبریا خبر دادند.

دانشمندان تا کنون مطمین نیستند که این حفرۀ بزرگ چگونه ایجاد شده است. از سال ۲۰۱۳ به اینسو این نهمین حفره از این نوع است که در این ساحه کشف می‌شود.

زمانیکه نخستین این حفره‌ها ایجاد شده بود، برخی بر این باور بودند که در این ساحه اشیای ناشناختۀ فضایی به زمین نشسته و برخی هم می‌گفتند که این حفره در اثر فروریختن تاسیسات مخفی نظامی زیرزمینی روسیه به وجود آمده است.

هنوز هم نظریات در مورد دلیل ایجاد این چقری‌های بزرگ متفاوت است؛ برخی دانشمندان به ین باور اند که این حفره‌ها در اثر تراکم گاز میتان و سپس انفجار آن به وجود می‌آیند که دلیل آن گرم شدن فزایندۀ جو زمین عنوان شده است و برخی دیگر از دانشمندان آن را اسرارآمیز و ناشناخته می‌دانند.

منطقۀ پرمافروست که دو سوم قلمرو روسیه را تشکیل می‌دهد، منبع بزرگ طبیعی گاز میتان را در خود دارد.

شبکۀ خبری سی ان ان از قول ایوگینی چوفیلین، پژوهشگر ارشد در انستیتیوت علوم و تکنالوژی مسکو گزارش داده است که "تا هنوز نظریۀ واحد پذیرفته شده در مورد چگونگی ایجاد این پدیدۀ پیچیده" وجود ندارد.

تلاش دانشمندان برای یافتن دلیل ایجاد این حفره‌ها تا کنون به نتیجۀ قطعی نرسیده است
تلاش دانشمندان برای یافتن دلیل ایجاد این حفره‌ها تا کنون به نتیجۀ قطعی نرسیده است

آقای چوفیلین و تیم تحقیقاتی وی از معدود دانشمندانی اند که به داخل این حفره‌ها رفته و در مورد چگونگی ایجاد آن و ترکیب خاک و دیگر محتویات آن تحقیق کرده اند، اما هنوز هم به دلیل قطعی ایجاد آن پی نبرده اند.

اکثر این حفره‌ها در جریان دو سال پس از ایجاد شدن، خود به خود لبریز از آب شده و به جهیل‌های کوچک مبدل شده اند.

آقای چوفیلین گفته است که ایجاد آنی و سریع این حفره ها در زمین‌های یخ‌بستۀ آن ساحه و سپس مبدل شدن آن به جهیل‌های کوچک، پرسش برانگیز است.

هرچند به باور این پژوهشگر روسی، ممکن تراکم و سپس انفجار گاز میتان در زیر قشر سطحی زمین سبب ایجاد این حفره شده باشد، با اینحال به گفتۀ وی تحقیقات در مورد هر حفرۀ موجود در این ساحه، منجر به کشف یافته‌های جدید و متفاوت شده است.

سوزان ناتالی، مسوول برنامۀ قطب شمال در مرکز تحقیقات اقلیمی وودویل در ایالات متحده نیز به مجلۀ نیوزویک گفته است که موجودیت این حفره‌ها در یک ساحۀ به شدت دورافتاده و نیز پرشدن فوری آن توسط آب، یکی از مشکلات تحقیق در مورد آن است.

خانم ناتالی که با تیم همراهش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مورد این حفره‌ها تحقیق می‌کند، ایجاد این حفره‌ها را نمایانگر روند جدید علمی در نظام زمین، به ویژه تغییرات آنی در قطب شمال دانسته و می‌گوید که این وضعیت آشکارا می‌رساند که تغییرات اقلیم با چه سرعتی در قطب شمال و در سرتاسر کرۀ خاکی در حال ظاهر شدن است.

قرار است آقای چوفیلین و تیم تحقیقاتی وی به زودی یافته‌های تحقیقات دو سالۀ شان را در مورد ایجاد این حفره‌ها در یکی از ژورنال‌های علمی نشر کنند.

XS
SM
MD
LG