لینک های دسترسی

Breaking News

ایران کودکان افغان را به جنگ سوریه می‌فرستد – دیدبان حقوق بشر


لوای فاطمیون در سوریه مرکب از جنگجویان شیعۀ افغان است
لوای فاطمیون در سوریه مرکب از جنگجویان شیعۀ افغان است

سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، کودکان و نوجوانان افغان مقیم ایران را برای جنگ به سوریه اعزام کرده است. شماری از کودکان فقط ۱۴ سال سن دارند. بر اساس قوانین بین المللی، افراد زیر سن ۱۵ کودک پنداشته شده و گماشتن فعالانۀ آنان به صفت سرباز در جنگ‌، جنایت جنگی خوانده شده است.

شهروندان افغان مقیم ایران که عمدتاً جوانان شیعه اند، بر اساس گزارش‌ها از دیر زمان به این سو به صفت سرباز از سوی سپاه پاسداران ایران جذب شده و سپس در چوکات "لوای فاطمیون" به سوریه اعزام شده اند تا در کنار قوای طرفدار بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه، بر ضد مخالفان رژیم وی بجنگند.

تا کنون آمار دقیق افغان‌هایی که در سوریه می‌جنگند مشخص نشده است. اما بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر که بر مصاحبۀ یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خبرگزاری تسنیم ایران تکیه دارد، کم و بیش ۱۴ هزار جنگجو در ترکیب لوای فاطمیون در سوریه می‌جنگد. رسانه های غربی نیز گزارش داده اند که حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار شهروند افغانستان برای جنگ به سوریه اعزام شده است.

دیدبان حقوق بشر بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در مورد کشته شدن جنگجویان افغان در جنگ سوریه و نیز عکسبرداری از سنگ قبر کشته شدگان این جنگ، گزارش خود را مستند سازی کرده است.

ساره لیا ویتسون، مسوول آسیای میانه در دیدبان حقوق بشر، از حکومت ایران خواسته است که فوراً سربازگیری کودکان را توقف داده و همه کودکان افغان را که به جنگ سوریه فرستاده است، بازگرداند.

وزارت داخلۀ ایران در سال ۲۰۱۵ از موجودیت حدود ۲.۵ میلیون شهروند افغان در ایران خبر داد. شمار زیاد این افغان‌ها که مدارک رسمی و معتبر اقامت در ایران را ندارند، به گزارش دیدبان حقوق بشر، منبع خوب سربازگیری برای جنگ سوریه است.

دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته است تا در مورد سربازگیری کودکان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحقیق کند و از سرمنشی این سازمان خواسته شده است تا بر اساس مستندات موجود، سپاه پاسداران را در فهرست ناقضان حقوق کودکان اضافه کند.

حکومت افغانستان در پیوند با گزارش جدید دیدبان حقوق بشر ابراز نظری نکرده است، اما مقام‌های افغان در گذشته گفته بودند که ادعای اعزام شهروندان افغان مقیم ایران به جنگ سوریه، از مجراهای دپلوماتیک بررسی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG