لینک های دسترسی

Breaking News

جنگجویان افغان در سوریه آموزش اسلحه نشانزن فرا گرفتند


French police take position in the Neudorf area of Strasbourg, France. Security forces were aiming to catch the suspected gunman who opened fire near the city&#39;s world-famous Christmas market on Tuesday.&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

جنبش تندرو حزب الله لبنان به جنگجویان افغان در سوریه که برای رئیس جمهور بشار اسد می جنگند، آموزش پیشرفته استفاده از اسلحه نشانزن را می دهد.

خبرگزاری ایرانی تسنیم که طرفدار دولت است گزارش داده است که صدها نشانزن افغان به تازه گی آموزش پیشرفت و جامع شلیک با اسلحه نشانزن را به پایان رسانده اند.

این جنگجویان که به خطوط مقدم جبهه جنگ در بخش های مختلف سوریه اعزام شده اند، همچنین اجرت بیشتری را به تناسب جنگجویان عادی دریافت می کنند.

طبق این خبرگزاری ایرانی، این نشانزن ها از مربیان حزب الله لبنان در همکاری با همتایان افغان شان این آموزش ها را فراگرفته اند.

این آموزش ها شامل تخنیک ها و طرزالعمل های مهم موفقیت نشانزن ها و ضد عملیات نشانزنی می باشد.

منابع در ایران و افغانستان به صدای امریکا گفته اند که ایران هزاران پناهنده افغان، عمدتا هزاره های شیعه، را به سوریه برای جنگ درکنار نیروهای حزب الله و سپاه انقلاب ایران در حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه فرستاده است.

این نشانزن ها بخشی از لوای فاطمیون، دومین گروه بزرگ جنگجویان خارجی در حمایت از بشار اسد در سوریه است. رسانه های غربی شمار این جنگجویان را بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تن تخمین می کنند.

تخمینا حدود سه میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که حدود ۹۵۰ هزار تن شان پناهندگان ثبت شده در ایران استند.

XS
SM
MD
LG