لینک های دسترسی

Breaking News

کارزار 'بدون خواهرم مکتب نمی‌روم'؛ حمایت از حق تحصیل دختران


پس از اینکه بر اساس امر وزارت معارف طالبان مکاتب پسران دیروز شنبه ۱۸ سپتمبر (۲۷ سنبله) بازگشایی شد اما دختران دورهٔ متوسطه و لیسه حق حضور در مکاتب را به دست نیاوردند، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار "بدون خواهرم مکتب نمی‌روم" را به حمایت از حق دسترسی دختران راه اندازی کرده و شماری با پیوستن به هشتگ "ما به چه جرمی از ادامه تحصیل باز داشته می‌شویم" به این تصمیم طالبان اعتراض کرده اند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و خارج از این کشور با پیوستن به این کارزار تلاش کردند تا به این تصمیم طالبان اعتراض نشان داده و از آن گروه خواستند که مانع تحصیل دختران نشوند.

عزیز ارسوی، یکی ازکاربران شبکه اجتماعی فیسبوک، با نشر عکس دختر دانش‌آموزی که بر روی کارتونی نوشته است "ما به چه جرمی از ادامه تحصیل باز داشته می‌شویم" به دسترسی به حق آموزش به عنوان اساسی‌ترین حق بشر اشاره کرده است و گفته است:"حق تعلیم و تحصیل انسانی‌ترین حق بشری است."

سمیه رامش، یکی از فعالان حقوق زن به استناد حدیث پیامبر اسلام "علم بجویید حتا اگر در چین باشد" و اشاره به آیات قرآن، این تصمیم طالبان را به چالش گرفته است. خانم رامش خطاب به دختران افغان نوشته است: "من می‌دانم تو روزی دوباره به مكتب خواهی رفت و آن روز تنها بايد خودت را باور كنی و به جای تمام رهبران جهان نام خودت را بنويسی " دختر افغانستان" ، چرا كه نام تو برابر است با تمام فرمان های آزادی، برابری و شجاعت!"

حضرت وهریز، نویسندۀ مشهور افغان نیز با نشر عکس پسری که بر روی تکه کاغذی جملۀ "ما مکتب نمی‌رویم، تا خواهران ما مکتب نرود"، اعتراض خود را به تصویر کشیده و با ترجمۀ این جمله، خواسته است مردم جهان را از آنچه با خبر سازد که اکنون بر دختران در افغانستان روا داشته می‌شود.

برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی از خانواده‌ها خواسته است تا در برابر نابرابری با دختران شان به صدا و مبارزه برخیزند.

سونیتا علیزاده، آوازخوان افغان با نشر عکسدانش آموزانی که به این هشتگ‌ها پیوسته اند، نگاشته است: "پدر ومادرانی که فرزندان خود را به یک چشم و به یک اندازه دوست دارند، حتما این قوانین طالبان را از بین خواهد برد."

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اکثر تاسیسات آموزشی تا روز جمعه ۱۷ سپتمبر (۲۶ سنبله)مسدود بود و در شماری از مکاتب خصوصی که اجازه فعالیت به دست آوردند دختران تا صنف ششم اجازهٔ حضور در صنوف درسی را به دست آوردند.

هر چند مقامات طالبان گفته بودند که آنان پالیسی‌های حکومت قبلی شان را تکرار نخواهند کرد و تعهد کرده بودند که دختران می‌توانند به تحصیلات شان در صنوف جداگانه ادامه دهند اما عملکرد دیروز آنان موجب شد که نهادهای بین‌المللی نیز واکنش دهند.

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال (یونیسف) با استقبال از بازشدن مکاتب به روی دانش‌ آموزان پسر در افغانستان گفته است که نگران عدم بازگشایی مکاتب دخترانه در این کشور است.

یونیسف ناوقت روز شنبه ۱۸سپتمبر (۲۷ سنبله) گفته است: "ما عمیقاً نگران استیم که ممکن تعداد زیادی از دختران به مکتب اجازه داده نشود."

هفتۀ گذشته اکثر پوهنتون‌های خصوصی افغانستان صنوف درسی شان را از سر گرفتند، اما میان صفوف محصلان دختر و پسر پرده کشیده بودند.

شماری به این باور اند که مقررات جدید طالبان یکبار دیگر زنان و دختران را از ادامۀ تحصیل محروم خواهد کرد، زیرا مراکز آموزشی و پوهنتون‌های افغانستان، منابع کافی، از صنوف درسی گرفته تا آموزگاران زن را در اختیار ندارد تا صنوف دختران و پسران را از هم جدا کند.

XS
SM
MD
LG