لینک های دسترسی

Breaking News

نورستانی: انتخابات پارلمانی به تاخیر میافتد


به گفتۀ مقام ها انتخابات پارلمانی شاید در ماه سنبله برگزار شود

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که قرار بر این شده است تا انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی همزمان برگزار شود و اکنون کمیسیون انتخابات روی تقویم انتخاباتی کار می کند.

احمد یوسف نورستانی گفت که برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی آمادگی های لازم گرفته شده است. او افزود که تقویم انتخابات پارلمانی تا هفتۀ آینده اعلام خواهد شد.

بر اساس قانون، انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال آینده خورشیدی برگزار شود، اما به گفتۀ آقای نورستانی به دلیل نبود بودجه مشکل است که انتخابات پارلمانی به این تاریخ برگزار شود.

آقای نورستانی گفت که کشور های تمویل کننده تا تاریخ دوم نمی توانند که وجوه لازمی را برای برگزاری انتخابات به تاریخ معینه تهیه کنند، از این رو به گفتۀ وی انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ممکن با چند ماه تاخیر برگزار شود.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیشنر ها در مورد تاریخ برگزاری انتخابات بحث دارند و ممکن درماه اسد و یا ماه سنبله هر دو انتخابات برگزار گردد، اما افزود که بیشتر کارمندان تخنیکی آن کمیسیون تاکید به برگزاری انتخابات درماه سنبله دارند.

قرار معلومات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اگر هر دو انتخابات همزمان برگزار شود حدود ۱۳۰ میلیون دالر نیاز است. او افزود که بر اساس قانون دولت مکلف است تا این وجوه را فراهم کند، اما به گفتۀ وی این کار دولت است که انتخابات را از بودجه ملی تمویل می کند یا از دونر های خارجی طلب مساعدت می کند.

کمیسیون مستقل انتخابات درمورد برگزاری انتخابات با رئیس جمهور نیز مشوره نموده و رئیس جمهور نیز برای برگزاری انتخابات نظر موافق دارد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استخدام کارمندان گفت که ممکن مانند انتخابات گذشته درحدود ۱۰۰ هزار کارمند استخدام شود چون دو انتخابات همزمان برگزار می شود و حدود ۲۰ هزار نفر برای احراز ۴۰۰۰ کرسی شورا های ولسوالی خود را نامزد خواهند کرد.

پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری و شورا های ولایتی، برخی مردم و نامزدان از عدم شفافیت در کار کمیسیونهای انتخاباتی انتقاد کرده و حتا خواهان برکناری کارمندان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات شدند.

آقای نورستانی تایید کرد که در کار کارمندان انتخابات هم کمی و کاستی هایی وجود داشت و برخی آنان اشتباهاتی را مرتکب شدند، اما افزود که این تنها عامل مشکلات انتخاباتی نبود بلکه عوامل متعدد باعث بروز مشکلات و تقلب در انتخابات شده بود.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی هفتۀ گذشته به صدای امریکا گفت که بر اساس بررسی های آن کمیسیون حدود ۱۵ هزار نفر از کتگوری های مختلف در تقلب های انتخاباتی دست داشت.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در انتخابات آینده در تشکیل کارمندان تغییراتی به وجود خواهد آمد و بسیاری کارمندان از طریق ادارۀ اصلاحات اداری استخدام خواهند شد.

با وجودیکه رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی روی اصلاحات در نظام انتخاباتی توافق نموده بودند اما تا حال آنان برای آوردن اصلاحات هیچ اقدامی نکرده اند.

XS
SM
MD
LG