لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان جهانی صحت: ماه گذشته ۹۰۰هزار نیازمند افغان خدمات صحی دریافت کردند


سازمان جهانی صحت می‌گوید که با همکاری شرکای ملی و بین‌المللی در ماه جنوری به ۹۰۰هزار افغان نیازمند خدمات صحی فراهم کرده است.

این سازمان امروز یکشنبه ۲۵ فبروری (ششم حوت) با نشر معلوماتی گفته است که از میان کسانی که تحت پوشش قرار گرفته اند، ۴۵ درصد زنان، ۲۳ درصد مردان، ۱۶ درصد دختران و به همین تعداد پسران بوده اند.

معلومات سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که خدمات صحی را ۵۱ موسسه غیردولتی ملی و بین‌المللی در ۳۱۰ ولسوالی ۳۴ ولایت از طریق ۹۱۶ مرکز صحی و شفاخانه ارایه کرده است.

بر اساس آمار این سازمان، در ماه جنوری، حدود ۸۲هزار نفر در بخش خدمات روانی، بیش از ۵۸هزار نفر در بخش حمایت‌های روان درمانی، حدود ۷۴۳هزار نفر خدمات صحی اولیه و حدود ۹۰هزار نفر نیز خدمات بهداشتی ثانوی را دریافت کرده اند.

سازمان جهانی صحت قرار است در سال روان میلادی به ۱۲.۸ میلیون نیازمند افغان خدمات صحی را ارایه کند. این سازمان گفته که از این میان در ماه جنوری هفت درصد تحت پوشش قرار گرفته اند.

قبلاً این سازمان با اشاره به نیازمندی‌های فزایندۀ بشری و بحران انسانی پایدار در افغانستان گفته بود که سال روان میلادی برای نظام صحی این کشور پرچالش خواهد بود.

این سازمان اواخر هفتۀ گذشته گفت که شهروندان افغانستان یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل می‌کنند و با کمبود مواد غذایی و سوتغذیه روبرو استند.

اما سازمان جهانی صحت در چوکات برنامه پاسخگویی سه اولویت استراتیژیک را برجسته کرده است.

رسیدن به مناطق دوردست و اولویت دادن به سلامتی زنان و کودکان، محافظت از مردم با افزایش پاسخ به شرایط اضطراری جاری و نیازهای صحی در حال ظهور و هماهنگی بخش صحی برای حداکثر موثریت سه اولویت استراتیژیک شامل برنامه پاسخگویی سازمان جهانی صحت است.

سازمان جهانی صحت گفته است که به ۳۵۲ میلیون دالر اضافی برای تکمیل بودجه مجموعی ۴۲۳ میلیون دالری برای سال‌های ۲۰۲۴ - ۲۰۲۵ در افغانستان نیاز دارد.

معلومات اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد نشان می‌دهد که در سال روان میلادی، ۱۷.۹ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. اما این اداره ملل متحد گفته است که از میان تمام نیازمندان در بخش صحت، ۱۲.۸ میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های نهادهای امدادرسان صحی قرار خواهند گرفت.

گروه

XS
SM
MD
LG