لینک های دسترسی

Breaking News

وضعیت ایرانیان بدون دسترسی به انترنت


دسترسی ایرانیان به انترنت از چندین روز به این سو قطع شده است. اعتراض ایرانیان به دنبال افزایش قیمت تیل در ایران سبب شد تا حکومت این کشور انترنت را در سراسر ایران قطع کند.

ناظران می گویند که قطع و وضع محدودیت بر انترنت در ایران چیزی تازه یی نیست، اما این بار انترنت در این کشور به شکل گسترده تر قطع شده است.

قطع انترنت در ایران از شنبه شب آغاز و تا کنون ادامه دارد. براساس گزارش ها، ٨٠ میلیون شهروند این کشور از انترنت محروم ساخته شده و تنها کمتر از ١٠درصد جمعیت ایران به انترنت دسترسی دارد.

در گذشته در زمان قطع انترنت و یا وضع محدودیت بر استفاده برخی سایت های انترنتی، ایرانیان راهی برای برقراری ارتباط با یک دیگر و یا خارج از این کشور، پیدا میکردند، اما این بار، این طور نیست.

برهان تایی، کارشناس ارشد پالیسی در اکسس نَو، یک نهاد دادخواهی برای دسترسی به انترنت آزاد، می گوید که این بار حکومت ایران برای قطع انترنت در این کشور از راه های پیچیده تر استفاده کرده است.

ایران اخیراً کار روی پروژه ایجاد یک انترنت داخلی را آغاز کرده بود تا بتواند خدمات انترنت را تنها از یک مرجع دولتی به مشترکین انترنت فراهم کند.

این کار سبب شد تا حکومت ایران بتواند انترنت در این کشور را قطع کند اما سکتگی و اختلال در ارایه خدمات نهاد های مالی، شفاخانه ها و سایر نهاد های ارایه خدمات عامه، ایجاد نشود.

براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای ایران می گوید که واشنگتن تلاش دارد تا به ایرانیان در جهت فراهم کردن دسترسی به انترنت کمک کند.

ناظران می گویند که شیوه قطع گسترده انترنت توسط حکومت ایران می تواند الگویی برای سایر رژیم های باشد که می خواهند ارتباط بین شهروندان شان را با جهان خارج قطع کنند.

XS
SM
MD
LG