لینک های دسترسی

Breaking News

جریان اسعار خارجی به بیرون و رکود ارزش افغانی


مقام های افغان می گویند که جریان پول خارجی از افغانستاه به بیرون سبب رکود ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی شده است.

مقامات حکومتی و صرافان در کابل می گویند که تجار ایرانی که به خاطر تعزیرات اقتصادی غرب بر آن کشور مشتاق و تشنۀ اسعار خارجی اند، به خریداری دالر و دیگر اسعار خارجی در افغانستان می پردازند که به گفتۀ آنها این امر سبب رکود ارزش افغانی در بازار های افغانستان شده است.

عمده ترین بخش تبادلۀ اسعار در کابل در جاده ها و خیابان های سر باز شهر صورت می گیرد. نرخ تبادله اسعار نظر به عرضه و تقاضای روزانه تعیین می شود. دالر به بازار آمده و به زودی به فروش می رسد.

حاجی نجیب الله اختری ، رئیس اتحادیه صرافان در شهر کابل می گوید که دالر به سرعت در بازار فروخته شده و به این ترتیب ارزش افغانی پایان می آید که این امر سبب صدمه به تجار و صرافان افغان شده و منفعت را نصیب قاچاقبران می کند.

اختری می افزاید که بخش زیاد این فشار از سوی ایران اعمال می شود، کشوریکه معروض به فشار تعزیرات اقتصادی و تحریم های بانکی است تا به تقاضا ها بین المللی برای پایان بخشیدن فعالیت های مظنون هستوی خود پاسخ دهد.

محدودیت ها

مقام های وزارت خزاین ایالات متحده تجار افغان را ترغیب کرده است تا با ایرانی ها تبادلۀ دالر را انجام ندهند.

نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان می گوید با وجود این همه محدودیت ها، هنوز هم معامله غیر قانونی دالر صورت می گیرد. او می افزاید به هر دلیل، چه فشار خارجی یا تقاضا برای اسعار بیرونی، پول از افغانستان به خارج تخلیه می شود.

دلاوری اضافه کرد که برای جلوگیری از قاچاق پول به بیرون هر کسی که از افغانستان به بیرون سفر می کند تنها اجازۀ حمل بیست هزار دالر را با خود دارد که به گفتۀ وی حمل مبالغ بیشتر از آن قاچاق تلقی می شود.

مزمل شینواری، معین وزارت تجارت افغانستان می گوید تعزیرات که بانک های افغانستان را از معامله با بانک های ایرانی باز می دارد، در کل تاثیر منفی را بر اقتصاد افغانستان بر جا گذاشته است.

شرکت های خارجی یی که با شرکت های ایرانی معامله کنند، خود با تعزیرات روبرو می شوند.

چالش دیگر

محدویت ها، به ویژه زمانی که بحث توریدات تیل به میان می آید، برای افغانستان چالش برانگیز است.

مقامات افغان می گویند که آنها بیشتر نفت را از ترکمنستان، عراق و ایران وارد می کنند. به گفتۀ مقام های افغان، نفت ایران به دلیل تعزیرات بین المللی ارزانتر می باشد که خود قاچاق را تحریک می کند.

اما آقای شینواری نگران است که اگر تعزیرات برضد ایران سخت تر گردد و تجار افغان جریمۀ آن را بپردازند، این امر می تواند اقتصاد شکنند کشور را بیشتر آسیب برساند.

معین وزارت تجارت افغانستان می گوید که هم اکنون تیل وارداتی با مشکلات فراوان داخل افغانستان می شود که به گفتۀ وی اگر واردات نفت از ایران متوقف شود، بحران اقتصادی در افغانستان رونما شده و دامنۀ آن تا سرحد بحران های سیاسی و نا آرامی ها در منطقه گسترش خواهد یافت.

در حالیکه افغانستان برای خروج قوای خارجی تا پایان سال 2014 آمادگی می گیرد، به نظر می رسد که ادامۀ تعزیرات بر ایران آزمون دیگری است که بر اقتصاد شکنند آن کشور اضافه می گردد.
XS
SM
MD
LG