لینک های دسترسی

شرط روحانی برای اعادهء روابط ایران و امریکا


ایران و امریکا هر دو به پابندی به مواد توافقنامۀ هسته یی تاکید دارند.

رئیس جمهور ایران می گوید که معاملۀ هسته یی میان ایران و قدرت های جهان می تواند به بهبود روابط تهران و واشنگتن و تدریجاً گشایش سفارتخانه های دو کشور منتهی شود، اما به گفتۀ وی کلید در دست امریکایی ها است.

حسن روحانی در آستانۀ سفر به ایتالیا در مصاحبه با یک روزنامۀ ایتالیایی گفته است که پیش از احیای دوبارۀ روابط میان دو کشور، ایالات متحده باید از ایرانیان پوزش بخواهد.

آقای روحانی گفت " آنان [امریکایی ها] باید پالیسی های خود را تغییر دهند، اشتباهاتی را که در ۳۷ سال گذشته مرتکب شده اند اصلاح کنند و از مردم ایران پوزش بخواهند، وضعیت تغییر خواهد خورد و کارهای خوبی صورت خواهد گرفت."

روابط ایران و ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ پس از آن تنیده شد که ۵۲ امریکایی گروگان گرفته شدو برای بیش از یکسال در سفارت ایالات متحده در تهران در بند نگهداشته شدند. جاه طلبی های هسته یی ایران در یک دهۀ گذشته این روابط را بیش از پیش پرتنش ساخت.

بر اساس معاملۀ هسته یی که در ماه جولای میان ایران و شش قدرت جهان صورت گرفت، ایران باید برنامۀ هسته یی خود را در ازای کاهش تحریم های اقتصادی غرب محدود سازد.

آقای روحانی گفته است که اگر این توافق به درستی تطبیق شود، راه را برای کاهش تنشها با ایالات متحده باز می کند و شرایط را برای گشایش فصل جدید مهیا می سازد.

اما آقای روحانی هشدار داده است که اگر امریکایی ها به تعهد خویش در این توافق پابند نمانند، به یقین که روابط دو کشور مانند گذشته سرد و پرتنش باقی خواهد ماند.

ایالات متحدۀ امریکا تسهیل شماری از تحریم ها بر ایران را به گونۀ مشروط تصویب کرده است، با اینحال مقام های امریکایی گفته اند که این تحریم ها تا زمانی لغو نخواهد شد که ایران به توافق هسته یی عمل کند.

روحانی میانه رو با وعدۀ ایجاد اصلاحات در سال ۲۰۱۳ به قدرت رسید، اما منتقدان او را به کم کاری متهم می کنند. آقای روحانی با رد این انتقادات گفته است که قوۀ مجریه به تنهایی همه چیز را حل کرده نمی تواند. او گفته است که قوای مقننه و قضائیه نیز باید همکاری کنند.

آقای روحانی در نخستین سفر اروپایی اش به صفت رئیس جمهور ایران، به تاریخ ۱۴ و ۱۵ نومبر با صدر اعظم و رهبران تجاری ایتالیا و پاپ فرانسیس دیدار می کند. قرار است آقای روحانی به تاریخ ۱۶ و ۱۷ نومبر برای دیدار با مقام های فرانسه یی به پاریس سفر کند.

XS
SM
MD
LG