لینک های دسترسی

Breaking News

خسارات زلزله زدگان نواحی فوکوشیما پرداخت میشود


دستگاه تخریب شدۀ ذروی فوکوشیما
دستگاه تخریب شدۀ ذروی فوکوشیما

حکومت جاپان به کمپنی برق توکیو هدایت داده است تا جبران خسارات ناشی از زلزله را برای تقریباً پنجاه هزار فامیل بپردازد.

مسؤلین دستگاه برق جاپان که در ساحه فوکو شیما عملیات انجام میدهد گفت که به ذودی فامیل های که از زلزله شدید در ساحه سی کیلومتری دستگاه ذروی صدمه دیده یی فوکوشیما زیست مینمودند، جبران خسارات می پردازد.

بارنی کایدا، وزیر صنایع جاپان می گوید:

وی می گوید می خواهد برای مردمی که در یک فرصت کوتاه مجبور شدند منازل خود را در آن ساحه ترک نمایند، بصورت عاجل پول ضروریات اولیه را بپردازد.

در عین زمان مساتاکا شمیزو، رئیس کمپنی تیپکو گفت:

فامیل ها مبلغ دوازده هزار دالر به دست آورده و دیگران هفتاد فیصد این مبلغ را دریافت خواهند کرد.

مقامات می گویند در حدود یکصد و چهل هزار نفر که ساحه تشعشعات ذروی را ترک نمودند در سرپناه های موقتی زیست می نمایند.

دستگاه نیروی ذروی جاپان به تاریخ یازدهم ماه مارچ در اثر زلزله به شدت نه اعشاریه صفر به مقیاس ریکتر تخریب گردید.

XS
SM
MD
LG