لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان کندهاری بازار فروش مواد مخدر را رونق داده اند


استفاده از کودکان در فروش و انتقال مواد مخدر در کندهار به پیمانۀ افزایش یافته که تلاش های ریاست مبارزه با مواد مخدر نیز جلو آنرا گرفته نمی تواند.

گل محمد شکران، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کندهار می گوید که دراین اواخر تلاش های برچیدن دامان مشکل مواد مخدر را افزایش داده اند ولی قاچاقبران با استفاده از کودکان روش تازۀ فروش آن را ادامه می دهند. او افزود "آنها برای خود تکتیک های دارند... از اطفال 10 ساله دختران و زنان در فروش مواد مخدر استفاده می نماید."

نمایندگان نهاد های جامعۀ استفاده از کودکان را برای قاچاق مواد مخدر نگران کننده عنوان می کنند و آنها ارگان های امنیتی را مقصر می دانند و خواهان روی دست گرفتن اقدامات جدی شده اند. مسئولین مبارزه با مواد مخدر کندهار می پذیرند که نبود امکانات باعث شده تعداد معتادین و کاروبار آن افزایش یابد.

افزایش تعداد معتادین در کندهار

آقای شکران می گوید که تعداد معتادین ولایت کندهار صد هزار تن تخمین شده و امکانات تداوی آنها بسیار کم می باشد. او می گوید که فقط سه مرکز تداوی در آن ولایت فعال می باشد که همۀ آنها در جریان سه ماه 100 معتاد را به تداوی پذیرفته می تواند. او افزود "تعداد معتادین در کندهار روز به روز افزایش می یابد واین کلینک ها کفایت نمی کند... ما پیشنهاد ایجاد یک شفاخانۀ وسیع را نموده یم امید داریم این پیشنهاد منظورشود."

جنرال عبدالرزاق، قوماندان امنیۀ کندهار می گوید که افزایش تعداد معتادین رابطۀ مستقیم با افزایش جرایم در آن ولایت دارد. او افزود که همین اکنون در محبس کندهار ولایت 250 تن معتاد مجرم شناخته شده زندانی اند، اما ولایت قابلیت و توانمندی نگهداشت بیش از این تعداد را ندارد.

عدم همکاریی برای حل مشکل

قوماندان امنیۀ کندهار از وزارت خانه های صحت و مبارزه با مواد مخدر افغانستان شکایت کرده می گوید که در زمینه تداوی معتادین همرایشان هیچ نوع همکاری نکرده اند. او افزود "این معتادین را نه محبس میپذیرد نه سارنوالی... به وزارت مواد مبارزه مخدر چندین بار پشینهاد ایجاد مرکز وسیع معتادین را کردیم ولی آنها در این جا کلینک 18 بستر را ایجاد کرده اند."

استفاده از کودکان در قاچاق مواد مخدر و افزایش تعداد معتادین در حالی مقامات و توانایی ولایت کندهار را به آزمون کشیده که تخمین های تازه شنان دهندۀ ازدیاد در کشت کوکنار در ولسوالی های میوند، شاولی کوت، ژیری و پنجوای آن ولایت می باشد.
XS
SM
MD
LG