لینک های دسترسی

اردوی هند میگوید، در جریان یک درگیری در امتداد سرحدِ که کشمیر را میان هند و پاکستان از هم جدا میسازد، حد اقل پنج تندرو مظنون و یک افسر اردوی آن کشور کشته شده است.

یک سخنگوی اردوی هند میگوید، درگیری به روز شنبه زمانی آغاز گردید که تندروان از قلمرو مورد منازعۀ کشمیر تحت ادارۀ پاکستان وارد کشمیر تحت کنترول هند شدند.

کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده است ولی هر دوکشور ادعای ملکیت آنرا دارند. جدایی طلبان مسلمان برای جدایی از هند و یا ادغام با پاکستان مبارزه میکنند.

XS
SM
MD
LG