لینک های دسترسی

Breaking News

والی کندز، زیر رگبار انتقاد ها


یک نمایندۀ ولسی جرگه میگوید که تنش ها میان والی کندز و واحد های نظامی، اخیراً برملا گشته است

شماری از نمایندگان و مقامات محلی کندز، از کارکرد والی آن ولایت شکایت داشته و از رئیس جمهور میخواهند که برای جلوگیری از تکرار وقایع ناگوار امنیتی در کندز، باید افراد شایسته ای را به کار گماشته و برای بهبود وضعیت آن ولایت، اقدامات جدی نماید.

شماری از بزرگان، نمایندگان، و جوانان ولایت کندز به روز دوشنبه با رئیس جمهور غنی دیدار کردند. بر اساس خبرنامۀ ارگ، بزرگان ولایت کندز از رئیس جمهور خواستند تا با آنانی که در ایفای وظایف شان در کندز غفلت کرده اند، رفتار قانونی کرده و آنان را مورد مجازات قرار دهد.

برخی ها، مقامات محلی کندز را در نارامی های اخیر مقصر میخوانند و میگویند تا زمانی که مقامات محلی تعویض نگردند، آرامش و ثبات به کندز برنخواهد گشت.

انجنیر کمال نمایندۀ مردم کندز در ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که بزرگان و نمایندگان ولایت اش، به استثنای یکی دو مقام، از همۀ مقامات محلی کندز، به شمول والی، شکایت دارند.

انجنیر کمال افزود که پسران والی و برخی از کدر های جوان دیگر، در کار های اداری والی و حتی در امور نظامی نیز مستقیماً مداخله میکنند که باعث وخامت اوضاع و نارضایتی مردم از شخص والی شده است.

از سوی دیگر دوکتور سعد مختار، رئیس صحت عامۀ ولایت کندز، نیز در صحبت با صدای امریکا، از مداخلۀ دو پسر اسدالله عمرخیل در أمور اداری و کار های والی، شکایت نمود و آن را یکی از عوامل دور ماندن والی از مردم خواند.

دوکتور مختار گفت که معضل دیگر، عدم آگاهی والی از "حتی موارد سادۀ قانون و پیشبرد کار های اداری" می باشد.

والی و رهبری نبرد

بیش از یک هفته قبل، طالبان توانستند به طور چشمگیر، اما موقت، تا قلب شهر کندز پیش بروند. دفتر والی، از جمله چند محل معدودی بود که طالبان نتوانستند به آن راه بیابند.

سخنگوی والی ادعا کرد که رهبری نبرد در برابر طالبان را، خود شخص اسدالله عمرخیل والی کندز بر عهده دارد، و سپس تصاویری از آقای عمرخیل و نیرو های امنیتی در چوک کندز نیز بر فیسبوک ظاهر گشت.

از سویی هم یک عضو ولسی جرگه از ولایت کندز میگوید مخالفت های والی با اعضای شورای ولایتی و حتی واحد های نظامی از قبل وجود داشت و اخیراً کشیدگی ها میان آنان علنی گردید.

پیشروی های طالبان در کندز، خشم مردم و اعضای شورای ملی را برانگیخت. مشرانو جرگه در رابطه با اوضاع کندز، سران ارگان های سه گانۀ امنیتی و دفاعی را به روز دوشنبه برای استجواب فراخواند.

معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی پذیرفت که از جانب نیرو های امنیتی، کاستی هایی رونما شده و به این سبب، از مردم کندز معذرت خواست. آقای ستانکزی سپس روی دلایل تشدید جنگ، در پشت در های بسته به سناتوران توضیحات ارایه نمود.

اسدالله عمرخیل، از اهالی ولسوالی چهاردرۀ ولایت کندز می باشد
اسدالله عمرخیل، از اهالی ولسوالی چهاردرۀ ولایت کندز می باشد

مقام ولایت چه میگوید؟

محمود دانش سخنگوی والی کندز تمام شکایت ها و اتهامات علیه والی را بی اساس خوانده و رد میکند. آقای دانش به صدای امریکا گفت که با در نظرداشت رویداد های اخیر و زیان های وارده در کندز، مردم حق دارند سخنانی با رئیس جمهور داشته باشند، اما شخص والی "یک رهبر ملکی است، نه رهبر نظامی" و کارش هم "وارسی از امور ملکی" میباشد.

سخنگوی والی افزود که در هجوم اخیر طالبان بر شهر کندز، مقر ولایت ۲۶ بار مورد حمله قرار گرفت و والی مجبور شد از خود و مقام ولایت دفاع کند.

وقتی از سخنگوی والی کندز، در مورد نقش فرزندان والی در امور اداری پرسیدیم، گفت که یک فرزند آقای عمرخیل مأمور عادی در مقام ولایت بوده و خانوادۀ والی در مقر ولایت زندگی دارند، اما در امور اداری و مسایل ولایتی، دخالتی نمی کنند.

آقای دانش اعمار مجدد چهارده باب مکتب و اعمار کانال گاوکش ولسوالی خان آباد را دست آورد های عمدۀ والی کنونی کندز عنوان نمود.

موقف ارگ

بر اساس خبرنامۀ دفتر ریاست جمهوری، آقای غنی به سران و نمایندگان ولایت کندز گفته است که نخست باید مسیر وضع کنونی تغییر داده شود و بعد به "تطبیق مکافات و مجازات" پرداخته شود.

او همچنان از اعضای شورای ولایتی خواسته تا در قسمت تطبیق پروژه های کوچک و متوسط عام المنفعه در کندز، همکاری کنند، و افزود که برای تطبیق چنین پروژه ها در کندز، حد اقل ۹۰ میلیون دالر بودجه وجود دارد.

رئیس جمهور غنی همچنان از بزرگان کندز خواست که "طرح ها و پیشنهاد های واضح، معقول، و کندز شمول" را به شکل کتبی با او شریک سازند.

آقای غنی سال قبل، پس از تعیین اسدالله عمرخیل به حیث والی کندز، نیز با بزرگان آن ولایت دیدار داشت و به آنها گفته بود که آقای عمرخیل را از میان شش فرد پیشنهاد شدۀ آنها، برگزیده است.

انجنیر کمال، نمایندۀ کندز در ولسی جرگه، می پذیرد که والی کنونی کندز از میان افراد پیشنهاد شدۀ کندزیان برگزیده شده، اما میگوید نمایندگانی که سال گذشته اسدالله عمرخیل را به این کرسی پیشنهاد کرده بودند، نمیتوانستند از همۀ مردم کندز نمایندگی کنند.

سخنگوی والی کندز میگوید که آقای عمرخیل پیش از این، حدود ۵ سال رئیس شورای صلح کندز بود و سابقۀ "جهاد" و فعالیت جنگی در دوران "مقاومت" را نیز دارد.

XS
SM
MD
LG