لینک های دسترسی

Breaking News

ناهماهنگی کمک رسانی را در بدخشان مشکل ساخت


مقامات ولایت بدخشان از بی نظمی در روند کمک ها شکایت میکنند و میگویند کمک خود سرانه افراد، اشخاص و مؤسسات مشکلاتی را در روند توزیع کمک ها به آسب دیده های ارگوی بدخشان به وجود آورده است.

احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آشنا گفت در نتیجه این بی نظمی ها در برخی موارد حتی کسانی کمک ها را دریافت میکنند که مستحق نمی باشند و از قریه های همجوار ارگو به ولسوالی ارگو آمده اند.

نوید فروتن به رادیو آشنا گفت "کمک ها باید مرحله به مرحل توزیع شود، مشکل را برای ما افراد و اشخاصی بیرونی از قریه جان همجوار آمدن و بی حد و بی اندازه در این جا جمع شده اند حتی از طرف خود خیمه زده اند."

سخنگوی والی بدخشان گفت کمک ها باید توسط کمیسیونی که مؤظف شده به صورت مرحله وار توزیع گردد.

او همچنان گفت کمک های عاجل به مردم رسیده و برای جمع آوری پول به آسیب زده ها یک حساب بانکی ویژه نیز باز شده است تاجران، افراد و اشخاص و مؤسسات بین المللی از این طریق کمک هایشان را ارایه کنند.

آقای فروتن همچنان گفت یک کمیته تعین شده است تا محلی را برای توزیع سرپناه برای آسیب زده ها مشخص کند.

او میگوید در نظر است که به بازمانده گان سه صد خانواده آسیب دیده و هفت صد خانواده در معرض خطر زمین برای سرپناه توزیع گردد.

در نتیجه لغزش زمین به روز جمعه در ولسوالی ارگوی بدخشان صدها تن زیر گل و خاک مدفون شدند و هفت صد خانواده بخاطر احتمال خطر بعدی از خانه هایشان بی جا شده اند.

ارقام دقیقی از تلفات این رویداد در دست نیست اما برخی گزارش ها رقم تلفات را تا حدود ۳۰۰ تن گفته اند این در حالیست که گزارش های هم وجود دارد که میگوید در این رویداد تا حدود هفت صد نفر هلاک شده اند.

کمک نهاد های غیر دولتی

در این حال مسئولین سازمان جهانی غذای میگویند تلاش دارند کمک های غذایی و غیر غذایی را به آسیب زده ها توزیع کنند.

وحید الله امانی سخنگوی این سازمان گفت توجه عمده این سازمان کمک رسانی به ۷۰۰ خانواده است که از احتمال خطر لغزش بعدی زمین بیجا شده اند.

آقای امانی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت "تمرکز ما بیشتر به ۷۰۰ خانواده است که در حدود ۵۰۰۰ هزار نفر می شود، هشتاد تن مواد خوراکی برای این پنج هزار نفر ما انتقال داده ایم که بخشی از این مواد دیروز توزیع شده و امروز نیز توزیع این کمک ها جریان دارد."

مقامات وزارت خارجه افغانستان نیز میگویند برخی کشور ها از اماده گی شان برای فراهم آوری کمک ها به بازمانده های حادثه ارگوی بدخشان خبر داده اند.

احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه امروز گفت "بعضی از کشور ها که وعده داده اند عملا کمک ها را فرستاده اند، بعضی از کشور ها وعده داده اند و باید از جانب افغانستان لستی از نیاز ها آماده شده و در اختیار شان قرار بگیرد و بعضی از کشور ها قرار اس بزودی کمک ها را بفرستند"

از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز از فراهم آوری کمک به آسیب رسیده های ارگو خبر داده است.
به اساس اعلامیه این اتحادیه که امروز در اختیار رسانه ها قرار داده شد، فرانز میشل میلین نماینده ویژه و رئیس هیات اتحادیه اروپا در دیداری از ارگوی بدخشان از کمک اتحادیه اروپا به بازمانده گان حادثه بخشان ابراز اماده گی کرده است.

همچنان به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری من موهنگ سینگ صدراعظم هند در یک تماس تیلفونی با حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان تعهد یک ملیون دالر کمک نقدی به آسیب زده های ارگو کرده است.
XS
SM
MD
LG