لینک های دسترسی

Breaking News

دگرباشان جنسی در افغانستان با تهدید، تجاوز و تهاجم فزاینده روبرو اند – گزارش


پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، موارد حمله، تجاوز جنسی و تهدید هم‌جنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در افغانستان به دلیل گزارش جنسی یا جنسیت آنان افزایش یافته است.

دیدبان حقوق بشر و یک سازمان دیگر بشری مدافع حقوق دگرباشان جنسی با نشر گزارشی مقام‌های طالبان را ترغیب کرده است تا بدرفتاری با دگرباشان افغان را متوقف کرده و از آنان محافظت کنند.

این گزارش زیر نام "حتا اگر به آسمان‌ها بروید، پیدایتان می‌کنیم: دگرباشان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان" از جامعۀ جهانی خواسته است تا طالبان را برای توقف بدرفتاری با دگرباشان جنسی افغان زیر فشار گرفته و نیز به هر دگرباش جنسی افغان که زیر پیگرد است، زمینۀ پناهندگی را فراهم کند.

شماری از دگرباشان جنسی از طریق پیام‌های تلیفونی یا شبکه‌های اجتماعی تهدید شده اند و برخی از آنان نیز حکایت دارند که معلومات شان از سوی شرکای پیشین جنسی شان با طالبان شریک ساخته شده، به این آروزمندی که آنان خود را محافظت کرده باشند.

گزارش جدید جزییاتی را در مورد قضایای تجاوز جنسی، حملۀ گروهی و خشونت با دگرباشان جنسی در افغانستان ارایه کرده است.

تحقیق‌کنندگان این گزارش از اکتوبر تا دسمبر ۲۰۲۱ با ۶۰ تن از دگرباشان جنسی افغان در ۱۱ ولایت آن کشور مصاحبه کرده اند.

در گزارش آمده است: "اکثر مصاحبه شوندگان گفته اند که به خاطر گرایش یا هویت جنسی شان مورد حمله، تجاوز جنسی یا تهدید مستقیم از سوی طالبان قرار گرفته اند."

رضا، زن تراجنستی افغان گفته است که گروهی از همسایگان وی با خشم در خانه‌اش را کوبیده و پس از حمله بر وی گفتند که به پولیس طالبان زنگ می‌زنند تا آن محله را از وجودش پاک کنند.

این تراجنسیتی افغان می‌گوید که سپس طالبان سررسیدند و وی را بازداشت کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان رضا را "لت و کوب کرده و سرش را تراشیدند، او را برای بیش از یک هفته به زندان افگندند لباس مردانه به تنش کردند."

قربان، مرد تراجنسیتی افغان به تهیه کنندگان این گزارش گفته است که پس از مسلط شدن طالبان پدرش برایش سفارش کرده بود که باید لباس دخترانه بپوشد و با مردی ازدواج کند. او گفته است: "باید فرار می‌کردم."

در مورد دیگر، مردی که خود را رامز معرفی کرده است به تحقیق کنندگان دیدبان حقوق بشر گفته است که اعضای طالبان وی را در یک پستۀ تلاشی متوقف کرده و برای چندین ساعت بر وی تجاوز جنسی کردند. رامز گفته است که تجاوزکنندگان به وی گفتند: "از این پس، هر زمانیکه خواسته باشید ترا پیدا کرده می‌توانیم و هرآنچه خواسته باشیم با تو انجام داده می‌توانیم."

در این گزارش آمده است که افغانستان پیش از مسلط شدن طالبان محل خطرناکی برای دگرباشان جنسی بود و به نقل از این گزارش، وضعیت دگرباشان جنسی با حاکم شدن طالبان بر افغانستان، وخیم‌تر از گذشته شده است.

حکومت پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۸ قانونی را تصویب کرد که در آن هم‌جنسگرایی غیرقانونی خوانده شد. وضع این قانون سبب شد که اکثر دگرباشان جنسی، هویت و گرایش شان را از خانواده، دوستان، همکاران و در مجموع جامعه پنهان نگه دارند.

طالبان تا کنون در مورد گزارش جدید تبصره‌ای نکرده اند، اما یک سخنگوی این گروه در ماه اکتوبر به خبرگزاری رویترز گفته بود که دگرباشی جنسی "مغایر قوانین شرعی" است.

طالبان به خاطر احترام نگذاشتن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها به شدت زیر انتقاد قرار دارند. آن گروه به نقض گستردۀ حقوق بشر به شمول کشتارهای انتقامجویانه، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران و وضع محدودیت شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها متهم شده است.

اما گروه طالبان این اتهامات را رد کرده و مدعی است که محدودیت‌های وضع شده بر زنان در چارچوب شریعت اسلام است.

طالبان در ۱۵ اگست سال گذشته بر افغانستان مسلط شدند و تا کنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است، حتا پاکستان، امارات متحدۀ عرب و عربستان سعودی، سه کشوریکه حاکمیت قبلی طالبان –بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱- را به رسمیت شناخته بودند.

جامعۀ جهانی بر طالبان فشار وارد کرده و منتظراند تا این گروه یک حکومت همه‌شمول را شکل داده و به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام قایل شود.

XS
SM
MD
LG