لینک های دسترسی

طرح سند استراتیژیک با امریکا؛ موضوعات اصلی روز دوم لویه جرگه

  • فوزیه احسان

طرح سند استراتیژیک با امریکا؛ موضوعات اصلی روز دوم لویه جرگه

گردانندگان لویه جرگه میگویند طرح سند ستراتیژیک با امریکا از موضوعات اصلی مورد بحث امروز لویه جرگه بود.

صفیه صدیقی سخنگوی لوی جرگه عنعنوی امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت نقاط زیاد مشترک در نظریات شرکت کنند گان وجود دارد اما یکی از موضوعات سؤال بر انگیز برای اعضای لویه جرگه واضح نبودن خواسته های امریکا است که در طرح سند استراتیژیک شامل نیست.

صدیقی می گوید برای همه شرکت کنندگان یگانه موضوع گنگ این بود که تقاضای جانب افغانستان روشن بوده و اما تقاضای جانب مقابل (ایالات متحده) واضح نیست. وی می گوید که نکتۀ مهم این است که جرگه عنعنوی و مشورتی فرا خوانده شده است تا این متن را تکمیل کند، چون این متن کامل پیمان نیست، پیمان تا هنوز ترتیب نشده است .

سخنگوی لویه جرگه در جواب به سؤالات خبرنگاران، پاسخ این موضوع را چنین ارایه کرد. وی گفت اینکه چرا خواسته هایی جانب مقابل اینجا واضیح نیست، بخاطر آنست که آنان یک نوع حساسیت داشته و نمی خواستند که موضوع به مطبوعات داده شود. به عبارت دیگر آنان میخواهند که موضوع جانب آنان بسیار محرم باشد. اما هیچ چیزی از جانب ما برای مردم افغانستان پنهان نخواهد بود"

در این حال سخنگوی لوی جرگه اطمینان میدهد و میگوید دولت افغانستان هیچ گامی را نمی بردارد که مخالف منافع ملی کشور باشد.

خانم صدیقی در این مورد علاوه کرد دولت افغانستان در هر حرکتی، هر تصمیمی و هر آن چیزی را که به امضا میرساند، با هر اطمینان داشته باشید که منافع اولیایی کشور برایش از همه چیز دیگر بالاتر است.

گردانندگان جرگه میگویند حکومت افغانستان از نظریات و پیشنهادات اعضای لویه جرگه برای تکمیل شدن طرح سند ستراتیژیک با امریکا استفاده میکنند.

بحث های لوی جرگه افغانستان برای دو روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت و روشن نیست که شرکت کنندگان لویه جرگه در رابطه به امضای سند استراییژیک با امریکا به چی فیصله یی خواهند رسید .

XS
SM
MD
LG