لینک های دسترسی

تلویزیون

خطر شیوع دوبارۀ سرخکان در امریکا افزایش یافته است


ویروس بیماری سرخکان که میتواند به سرعت از طریق هوا بحش گردد یکی از بیماری های کشنده به شماره میرود. داکتر ناصر اوریا به تلویزیون آشنا صدای امریکا بیان داشت که این بیماری در ایالات متحده درسال دوهزار محو اعلان گردید اما واقعات آن در سال دوهزار چهارده حدود شش صد واقعه و خصوصاً در ماه نخست سال جاری شصت واقعه دیده شده است.

XS
SM
MD
LG