لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش قابله ها باعث کاهش مرگ و میر مادران شده است


نشر گزارش در مورد وضعیت قابلگی در سال ۲۰۱۴ در افغانستان

وزارت صحت عامه ،انجمن قابله های افغانستان، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، سازمان صحی جهان و اداره توسعه بین المللی امریکا امروز گزارش مشترک را در مورد وضعیت قابلگی در سال ۲۰۱۴ نشر نموده اند.

در این گزارش پیشنهاد شده است برای اینکه تا سال ۲۰۳۰ شصت در صد نیازمندی ها در بخش صحت مادر و طفل برآورده شود باید میزان سرمایه گذاری در زمینه قابلگی در افغانستان افزایش یابد.

این گزارش به اساس میزان دسترسی به قابله ها، کیفیت ارایه خدمات صحی، وبررسی دست آورد ها وچالش ها روی حرفه قابلگی تهیه شده است.

یافته های این گزارش نشان میدهد که تا حال با وجود پیشرفتها در این زمینه فقط ۳۳ درصد نیازمندیها در زمینه صحت مادر و ولادت طفل برآورده شده است.

انیت سکس رابرتسن نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان در نشستی که این گزارش به نشر رسید، گفت برای اینکه زنان بتوانند اطفال خود را با مصوونیت به دنیا بیاورند نیاز به افزایش سرمایه گذاری در بخش قابلگی است.

او افزود که باید تعداد قابله های مسلکی و تحصیل یافته افزایش یابد و پالیسی استخدام قابله و سیاست های نگهداری قابله ها در سکتور عمومی بهبود یابد.

مرسل موسوی رئیس اجراییوی انجمن قابله های افغانستان گفت که سرمایه گذاری ۶۰ در صدی روی قابله ها نیاز خیلی جدی است و باید در سطح ولسوالیها روی قابله ها سرمایه گذاری گردد و قابله ها آموزش ببینند به دلیل اینکه در ولسوالیها به دلیل نبود امنیت و خدمات صحی مرگ و میر مادران زیاد است و قابله ها از شهر ها نیز به ولسوالیها نمیروند.

احمد جان نعیم، سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست گفت که افغانستان در سطح منطقه در زمینه کاهش مرگ و میر مادران در شرایط بعد از جنگ الگوی خوبی بوده است.

او افزود که در سال ۲۰۰۲ در سراسر کشور فقط ۴۶۷ قابله وجود داشت اما اکنون تعداد قابله ها به ۴۶۰۰ تن رسیده است و افزایش قابله ها باعث کاهش مرگ و میر مادران و اطفال شان هنگام ولادت شده است.

به گفته او در سال ۲۰۰۲ از هر صد هزار مادر به تعداد ۱۶۰۰تن آنها جانهای شانرا هنگام ولادت از دست میدادند اما اکنون این رقم به ۳۲۷ تن کاهش یافته است.

پنج سال قبل وزارت صحت عامه گفته بود که برای عرضه خدمات صحی به مادران بار در سراسر افغانستان به پنج تا شش هزار قابله مسلکی نیاز است و در صورت کمک جامعه جهانی این نیازمندی تا پنج سال آینده رفع خواهد شد.

وزارت صحت عامه برای دسترسی به قابله ها شورای قابلگان و پرستاران را در ولایات ایجاد کرده است تا توانانی قابله ها را که در قریه ها و شهر ها خدمات صحی را ارایه میکند، تضمین نماید.

XS
SM
MD
LG