لینک های دسترسی

Breaking News

هوای کابل به گونۀ بی پیشینه آلوده شده است


کمبود انرژی برق و استفاده از ذغال و مواد بی کیفیت سوخت یکی از دلایل عمدۀ آلودگی هوای کابل خوانده شده است
کمبود انرژی برق و استفاده از ذغال و مواد بی کیفیت سوخت یکی از دلایل عمدۀ آلودگی هوای کابل خوانده شده است

مسوولان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می گویند که هوای شهر کابل نسبت به هر وقت دیگر آلوده تر شده و تنها در مقایسه با زمستان سال گذشته آلودگی هوا حدود ۱۰ در صد افزایش یافته است.

از سوی دیگر داکتران می گویندکه آلودگی بیش از حد هوا سبب افزایش بیماری های مختلف در نزد باشندگان شهر کابل شده و به یک معضل جدی صحی مبدل گردیده است.

نباریدن برف و باران، افزایش وسایط نقلیه در شهر کابل، کمبود انرژی برق و استفاده بیش از حد از جنراتور ها، سوختاندن ذغال سنگ و سایر مواد دود زای محروقاتی از دلایل عمدۀ آلودگی هوای شهر خوانده شده است.

مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست می گوید که در حال حاضر بیش از ۵۳ هزار جنراتور در شهر کابل استفاده می شود که تولید دود ناشی از آن هوای پایتخت را در کنار سایر عوامل به شدت آلوده کرده است.

در این حال داکتران افغان می گویند که آلودگی هوا صحت باشندگان کابل را به شدت تهدید کرده و باعث مشکلات زیاد صحث در نزد شهروندان شده است.

حبیب الرحمان قاسم، داکتر در شفاخانۀ صحت طفل اندیرا گاندی می گوید که این وضعیت بیش از همه کودکان را متاثر ساخته و میزان ابتلا به بیماری های مختلف به ویژه امراض تنفسی را در نزد شهروندان به ویژه کودکان بلند برده است.

تراکم نفوس، افزایش کثافات، اعمار شهرک ها و بلند منزل ها در نقاط مختلف شهر ، اعمار منازل خودسر، تورید مواد سوخت بی کیفیت که از آن استفادۀ گوناگون صورت می گیرد، به صفت عوامل دیگر آلوده کنندۀ هوای شهر کابل عنوان شده است.

مسوولان اداره ملی حفاظت محیط زیست می گویند که شهر کابل گنجایش ۵۰ هزار تا ۷۵ هزار واسطۀ نقلیه را دارد اما اکنون ۱.۲ میلیون واسطه در کابل راجستر شده و در شبانه روز حدود ۴۰۰ هزار موتر در این شهر گشت و گذار می کند.

XS
SM
MD
LG