لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد ملل متحد از طرح اروپا و ترکیه در حل بحران مهاجرین


افغان ها دومین کتلۀ بزرگ پناهندگان در اروپا اند

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امروز گفت که طرح اتحادیۀ اروپایی و ترکیه به خاطر منع ورود پناهجویان به یونان، و بازگرداندن آنان به ترکیه، در مغایرت با حق حراست از آنان تحت قوانین اروپایی و بین المللی قرار خواهد گرفت.

فینسینت کوچتیل، هماهنگ کنندۀ امور پناهجویان در اروپا می گوید که، طرح پیشنهادی اتحادیۀ اروپا و ترکیه در بارۀ مهاجرین و پناهندگان باید واضیح گردد.

کوچتیل می افزاید که ۹۱ در صد کسانی که به سواحل یونان میرسند افغان ها، سوری ها، و عراقی هایی اند که به خاطر نجات جان خود از جنگ یا نقض حقوق بشر از کشور های خود فرار می کنند.

رهبران اتحادیۀ اروپایی از پیشنهاد ترکیه برای پذیرفتن تمام مهاجرینی استقبال کرد که از قلمرو آن کشور وارد یونان شده اند. سران این کشور ها همچنان با تقاضای ترکیه را برای دریافت پول بیشتر در این معامله توافق کردند.

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که تعهد اروپا برای اسکان مجدد 20 هزار پناهجو در جریان دو سال به گونۀ داوطلبانه، ضعیف باقی مانده است.

اتحادیۀ اروپا از ترکیه میخواهد که میزان عبور مهاجرین غیر قانونی را از آن کشور، به کمتر از یک هزار نفر در روز کاهش دهد.

سوریه تشکیل دهندۀ بخش عمدۀ مهاجرین و پناهندگان است. جنگ داخلی آن کشور از سال 2011 تا کنون 270 هزار نفر را کشته و بیش از چهار اعشاریه هفت ملیون نفر دیگر را مجبور به ترک خاک شان کرده است.

ترکیه که عضویت اتحادیۀ اروپا را ندارد، میزبان دو اعشاریه پنج ملیون مهاجر سوری است. لبنان حدود یک اعشاریه دو ملیون مهاجر سوری را میزبانی می کند.

بر اساس آمار گزارش شده از سوی گارد ساحلی یونان، از اول تا بیست و یک ماه فبروری، 48 در صد مهاجرینی که به یونان رسیدند سوری، 25 درصد آنها افغان و 17 در صد عراقی بوده اند.

برگردان: احمد سیر ضیأ

XS
SM
MD
LG