لینک های دسترسی

Breaking News

لخته شدن خون، عارضهٔ جانبی نادر واکسین استرازینیکا است - مقامات


پس از آنکه ادارهٔ داروی اروپا رابطه بین واکسین استرازینیکا و لخته شدن نادر اما کشندهٔ خون را تایید کرد، چندین کشور دستورالعمل‌های جدیدی را در مورد استفاده از این واکسین صادر کرده اند.

با آنهم، ادارهٔ داروی اروپا روز چهارشنبه گفت که لخته شدن خون باید به عنوان یک عارضه جانبی بسیار نادر واکسین استرازینیکا ذکر شود اما تاکید کرد که مزایایی کلی این واکسین بیش از خطر آن می‌باشد.

بریتانیا جاییکه شرکت استرازینیکا واکسین کووید۱۹ خود را در همکاری با پوهنتون آکسفورد ساخته است، می‌گوید که برای افراد زیر ۳۰ سال بدیل واکسین استرازینیکا را پیشنهاد خواهد کرد.

محققان آکسفورد آزمایشات کلینیکی واکسین استرازینیکا را بالای کودکان و نوجوانان نیز به حالت تعلیق درآورده اند.

براساس گزارش رویترز اسپانیا و فلیپین تطبیق واکسین استرازینیکا را برای افراد بالاتر از ۶۰ سال محدود کرده و واشنگتن پست گزارش داده که ایتالیا نیز دستورالعمل مشابهی را صادر کرده است.

لخته شدن خون در اشخاصیکه این واکسین را در اروپا دریافت کرده اند، جان ۱۴ نفر را تاکنون گرفته است.

اکثر کشور ها پس از انتشار اولین گزارش ها در مورد لخته شدن خون تطبیق واکسین استرازینیکا را متوقف کردند.

استرازینیکا واکسین کلیدی در بریتانیا و دیگر کشور‌های اروپایی بوده و کاهش استفاده آن باعث کاهش چشمگیر سرعت واکسیناسیون در سراسر اروپا خواهد شد.

افزون بر آن استرازینیکا واکسین با اهمیتی در تلاش جهانی برای تامین واکسین به کشور های فقیر از جمله افغانستان نیز می‌باشد.

استفاده از واکسین استرازینیکا در مقایسه با واکسین‌های فایزر و مودرنا ارزان‌تر و آسان‌تر است.

XS
SM
MD
LG