لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزه با فروش اعضای بدن در افغانستان؛ کمیسیون پیوند اعضا ایجاد می‌شود


عکس آرشیف
عکس آرشیف

پس از افزایش موارد فروش اعضای بدن به ویژه گرده در افغانستان، وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان می‌خواهد که پیوند اعضای بدن انسان در افغانستان قانونمند شود و از تجارت اعضای بدن جلوگیری شود.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان روز چهارشنبه ۲۴ اگست (دوم سنبله) به خبرنگاران گفت که با درنظرداشت مسایل شرعی و کرامت انسانی، کمیسیون پیوند اعضا ایجاد شده است.

عباد گفت که پیش از این به دلیل نبود چنین کمیسیون، فروش اعضای بدن ناآگاهانه، غیرقانونی و از روی مجبوریت در افغانستان صورت می‌گرفت، اما به گفتۀ وی با ایجاد این کمیسیون، پیوند اعضای بدن بر اساس اصول و قانون صورت خواهد گرفت.

او گفت: "ما تمام شرایط، قواعد و اصول را در این زمینه وضع کرده‌ایم که چه کسی می‌تواند عضوی از بدنش را به کسی دیگر بدهد، یعنی کدام عضو خانواده باشد، عضو نزدیک مثلی که پسر به پدر، زن به شوهر یا دختر به مادر عضوی از بدنش را می‌دهد، همۀ موارد را در قانون آورده‌ایم."

سرپرست وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان تاکید کرد که با ایجاد این کمیسیون، دیگر امکان ندارد کسی در بازار عضوی از بدنش را در مقابل پول به کسی دیگر بفروشد.

بر اساس اصول این کمیسیون، پیش از پیوند عضو، تمام معاینات صحی فرد اهداکننده و دریافت کنندۀ عضو انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که عملیات نتیجه‌بخش باشد، سپس زیر مراقبت‌های ویژۀ صحی عملیات پیوند عضو انجام می‌شود.

پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، به دلیل بحران شدید اقتصادی در آن کشور شماری از مردان برای زنده ماندن و پیدا کردن پول برای لقمه نانی، اعضای بدن شان را در بدل پول فروختند.

گزارش‌های زیادی در مورد این نوع تجارت غیرقانونی در رسانه‌ها منتشر شد که بیشتر در ولایت هرات در مرز ایران بود.

حدود سه هفته پیش کمیتۀ بین‌المللی نجات نیز با نشر گزارشی در مورد وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان گفت: "۴۳ درصد از جمعیت افغانستان با کمتر از یک وعده غذایی در روز زندگی می‌کنند، سطح بدهی خانواده‌ها به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در حال افزایش است و گزارش‌ها از ازدواج کودکان، کار شاقه کودکان و همچنین فروش اعضای بدن در میان مردم در حال افزایش است."

XS
SM
MD
LG