لینک های دسترسی

Breaking News

برای خبرنگاران افغان مقیم پاکستان کارت‌های هویت خبرنگاری توزیع می‌شود


عکس: آرشیف

انجمن بین المللی ژورنالیستان افغانستان و پاکستان از مدت یک‌ماه به اینسو فعالیت های‌اش را در اسلام آباد،‌ پایتخت پاکستان، آغاز کرده است.

این انجمن به ابتکار شماری از خبرنگاران مهاجر افغان و به همکاری خانهٔ مطبوعات اسلام آباد ایجاد شده است.

این انجمن کارش را با توزیع کارت‌های خبرنگاری برای تعدادی زیادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای مهاجر افغان در پاکستان آغاز کرده است. خبرنگاران افغان می‌گویند کارت‌های هویت که از طرف انجمن بین المللی خبرنگاران پاکستان- افغانستان برایشان توزیع شده، سهولت‌هایی را برایشان فراهم کرده است.

مژگان فراجی، خبرنگار افغان، در مورد اهمیت این کارت‌ها به صدای امریکا گفت :"در کنار تثبیت هویت شان، یکی از مزایایی دیگری آن این است کسانی ویزه ندارند، مورد بازپرس پولیس قرار نمی گیرند و یا اگر مورد بازپرس پولیس قرار بگیرند، با نشان دادن این کارت‌ها می توانند از آزار و اذیت پولیس در امان باشند."

علاوه بر این، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کارت‌ها برای شان توزیع شده،‌ زمینۀ تداوی رایگان را برای آنان در برخی از شفاخانه های پاکستان فراهم کرده است.

محمد جان تمکین، خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد، هم شماری مزایای این کارت‌ها را بر می‌شمارد:"در مجموع مشکلات دیگر که اگر برای من پولیس خلق می‌کند، یا از طرف دیگری برای من مشکلی بروز می‌کند، این انجمن می تواند مشکلات من را کوتاه بسازد، حد اقل راه حلی برای آن جستجو کند. اگر با مالک خانه است، اگر مشکلات اجتماعی است، اگر مشکلات من با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان است، اگر مشکلات من در رابطه به عرضه خدمات صحی است، در رابطه به این مشکلات می تواند مرا فوق العاده کمک کند و من از این کمک ها مستفید شده ام."

این انجمن از آغاز کارش در ماه مارچ برای بیش از ۱۵۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان کارت‌های هویت خبرنگاری را توزیع کرده است.

قمر یوسفزی، رییس پیشین انجمن بین المللی ژورنالیستان پاکستان-افغانستان، به صدای امریکا گفت که آنان در طی دو برنامه جداگانه این کارت‌ها را توزیع کردند و پروسه توزیع حالا هم جریان دارد.

مسوولین این انجمن می‌گویند که حدود دوصد خبرنگار تا اکنون در انجمن بین المللی خبرنگاران افغانستان-پاکستان ثبت نام کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

ضیا بومیا، جنرال سکرتر انجمن بین المللی ژورنالستان افغانستان-پاکستان، به صدای امریکا در مورد چنین گفت:"در اسلام آباد فعلا یک کمیته ۱۰ الی ۱۵ نفری از خبرنگاران مطرح افغانستان فعال است. تمام کسانی که می‌گویند ما خبرنگار استیم، اسناد آنها را بررسی می‌کنند؛ با رییس های شان در تماس می شوند، با مدیران مسوول شان، اسناد کاری حمایتی شان را می‌خواهند و بعد از آن عضویت انجمن را برایش می‌دهند و بعد از آن موضوع توزیع کارت انجمن است."

باوجود این، برخی گزارش‌ها از وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی آنعده کارمندان رسانه‌ای در پاکستان حکایت می‌کند که پس از به قدرت رسیدن طالبان افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه‌گزین شده اند.

اما بومیا می افزاید که در تلاش تامین روابط با نهاد های پاکستانی دخیل در امور مهاجرین اند و همچنان تلاش دارند از طریق ایجاد ارتباط با اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران، مشکلات اساسی خبرنگاران پناهنده افغانستان در پاکستان را تا حد ممکن برطرف کرده و زمینه انتقال خبرنگارانی را که درخواست‌های پناهندگی شان زیر کار است، به کشورهای سومی فراهم سازند.

XS
SM
MD
LG