لینک های دسترسی

Breaking News

کمپاین‌های پولیو در بامیان موفقیت‌آمیز بوده است - مسوولان


عکس: آرشیف
عکس: آرشیف

مسوولان صحی ولایت بامیان می‌گویند که کمپاین‌های پولیو در این ولایت موفقیت‌آمیز بوده و در هر کمپاین به تمام کودکان زیر سن پنج سال قطرات واکسین پولیو تطبیق شده است.

مسوولان برنامۀ معافیت کتلوی ولایت بامیان می‌گویند که عوامل عمدۀ تطبیق موفقیت‌آمیز کمپاین‌های پولیو، شامل امنیت، سطح بلند آگاهی مردم و سهم فعال آنان در کمپاین‌ها به عنوان رضاکاران، است.

همچنان، مسوولان برنامۀ معافیت کتلوی، نقش فعال واکسیناتوران زن را نیز از عوامل مهم تطبیق موفقانه کمپاین‌های پولیو می‌دانند.

آنان می‌گویند که هرچند از لحاظ فرهنگی در ولایت بامیان در برابر واکسیناتوران مرد نیز هیچ‌گونه موانعی وجود ندارد، اما زنان می‌تواند به آسانی وارد خانه‌ها شوند، به مادران آگاهی دهند، کودکان شان را واکسین کنند و آنان را بسیج کنند.

داکتر محمد امین، مسوول برنامۀ معافیت کتلوی ولایت بامیان، به صدای امریکا گفت: "مردم با تیم‌های واکسیناسیون همکاری می‌کنند و در صورتیکه یکی از کودکان شان از تطبیق واکسین باز بماند، با ما در تماس می‌شوند."

آقای محمد امین افزود: "یکی از عوامل دیگری که توانسته ایم در ولایت بامیان پوشش گسترده داشته باشیم، عبارت از موجودیت تعداد زیادی رضاکاران زن (حدود ۴۰ درصد) در ترکیب تیم‌های واکسیناسیون است."

او اضافه کرد، از لحاظ مدیریتی تطبیق کمپاین‌ها در بامیان به درجه عالی بوده و در ارزیابی‌هایی که انجام یافته است، این ولایت از نظر پوشش و تدارکات واکسین پولیو همواره در کتگوری رنگ سبز قرار داشته و عاری از واقعات مثبت پولیو بوده است.

به باور متخصصین صحی، همکاری مردم در بخش عرضۀ خدمات صحی، به ویژه تطبیق واکسین نقش قابل ملاحظه داشته و زمینه را برای ارایه خدمات بهتر فراهم می‌سازد.

XS
SM
MD
LG