لینک های دسترسی

Breaking News

ولادتهای پیهم و افزایش خطر پوکی استخوان


متخصصان می گویند که ولادتهای پیهم سبب اختلاطات دیگر ولادی نیز می شود

زنانیکه در فاصلۀ کمتر از یکسال باردار می شوند، شانس بیشتر ابتلا به پوکی استخوان یا Osteoporosis را در سنین بلندتر در مقایسه با کسانی دارند که فواصل بارداری آنان طولانیتر بوده است.

پژوهش جدیدی پیشینۀ باروری ۲۳۹ زن سالمند مصاب به پوکی استخوان را با ۲۹۸ زن دیگر که مبتلا به این بیماری نبودند، مقایسه کرد.

پژوهشگران می گویند که خطر پوکی استخوان چهار مرتبه بیشتر در نزد زنانی مشاهده شد که وقفه های بارداری آنان از یکسال بیشتر نبود.

گلچین شاهین اسروی آمر این پژوهش در فاکولته طب دانشگاه یل گفت " پژوهش های قبلی نیز نشان داده بود که پوکی استخوان پس از سن نازایی با زایمان و سایر تاریخچۀ باروری چون شیردهی و سن نخستین بارداری ربط مستقیم دارد".

داکتر گلچین می گوید که بر اساس یافته های این پژوهش باور کامل وجود دارد که بین هر ولادت کم از کم دو سال وقفه وجود داشته باشد.

توقف عادت ماهوار و آغاز سن نازایی زنان اغلباً بین سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی تصادف می شود. این زمانی است که تخمدانها تولید هورمونهای استروجن و پروجسترون را کاهش می دهد. همزمان با آن بدن تولید سلولهای جدید استخوانی را کاهش می دهد که می تواند زنان را معروض به خطر بلندتر ابتلا به پوکی استخوان کند.

در پژوهش کنونی، پژوهشگران انساج استخوان زنان را پس از سن نازایی تحلیل و تجزیه کردند و پی بردند که برعلاوۀ وقفۀ کوتاه میان ولادت ها، نخستین زایمان پیش از سن ۲۷ سالگی نیز می تواند خطر پوکی استخوان را افزایش دهد.

پژوهشگران با اینحال گفته اند که شاید انحراف اندکی در نتیجۀ این پژوهش وجود داشته باشد، زیرا به گفتۀ آنا عوامل دیگر دخیل در پوکی استخوان چون رژیم غذایی، تمرینات بدنی و استعمال دوای ضد حاملگی در آن مد نظر گرفته نشده است.

جیمز لیو پژوهشگر در دانشگاه اوهیو گفت که در جریان بارداری، یک مقدار کلسیم بدن مادر برای نموی جنین به مصرف می رسد که عموماً این مقدار کلسیم در وقفه بین دو ولادت به ویژه پس از توقف شیردهی مشبوع می شود.

لیو گفت وقفۀ یک سال بین دو ولادت، برای کسب دوبارۀ تراکم و تمامیت استخوان که در زمان بارداری ضایع شده است، زمان کافی نیست و ناگواری های آن سالها بعد، یعنی زمانیکه زنان نازدا می شوند، رونما می شود.

نینتا سنتورو رئیس بخش نسایی و ولادی در پوهنتون کلورادو می گوید که بارداری و شیردهی سبب می شود که کتلۀ استخوانی زنان کاهش یابد. با اینحال به گفتۀ وی زنانیکه وقفۀ کوتاه ولادی دارند می تواند برای بهبود صحت و تمامیت استخوان خود مشتقات اضافی کلسیم و ویتامین دی را دریافت کنند.

رویهمرفته، تنها پوکی استخوان نه بلکه دلایل دیگر صحی وجود دارد که باید زنان بین ولادتهای شان وقفه ایجاد کنند. متخصصان می گویند که با افزایش وقفۀ حد اقل دوسال بین دو ولادت، زنان می توانند از اختلاطات بسیار ناگوار دیگر زمان زایمان و پس از آن جلوگیری کنند.

XS
SM
MD
LG