لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ بار دیگر اتحادیۀ اروپایی را تهدید کرد


دونالد ترمپ، رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، ناوقت شنبه بار دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی را به وضع تعرفه های گمرکی و ایجاد موانع تجارتی تهدید کرد.

رئیس جمهوری ترمپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که هرگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهند تعرفه ها و موانع تجارتی برای شرکت های امریکایی ایجاد کنند، ادارۀ تحت امر او تعرفه های گمرکی را بر آن شرکت های موتر سازی اروپایی وضع خواهد کرد که به امریکا موتر صادر می کنند.

آقای ترمپ در این پیام تویتر خود همچنین ادعا کرده است که کشور های عضو اتحادیۀ اروپایی از قبل تعرفه های گمرکی گزاف و موانع بزرگ تجارتی را بر شرکت های امریکایی وضع کرده اند.

رئیس جمهور ترمپ همچنین گفته است که موتر های ساخت کشور های اروپایی آزادانه وارد ایالات متحده می شود و آنان شرایطی را فراهم کرده اند که شرکت های امریکایی نتوانند موتر و یا سایر کالا های تجارتی را در اروپا به فروش برسانند.

رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام جداگانۀ تویتر خود همچنین گفت که ایالات متحده همه ساله ۸۰۰ میلیارد دالر کسر تجارتی دارد و دلیل عمدۀ آن معاملات و پالیسی های "بسیار احمقانۀ" امریکا با کشور های اتحادیه اروپا است.

آقای ترمپ خطاب به معاملات تجارتی با کشور های اروپایی گفت است که "شغل ها و ثروت ما به کشور هایی داده می شود که برای سال ها از ما استفاده کرده اند. آنان {کشور های اروپایی} بر ما می خندند که رهبران ما چقدر احمق بوده اند. نه بیش از این!"

هشدار رئیس جمهور مبنی بر وضع تعرفه های گمرکی به شرکت های موتر سازی اتحادیۀ اروپا پس از آن صورت گرفت که برخی از کشور های غربی به شمول کانادا هشدار دادند که هرگاه رئیس جمهور ترمپ بر کالا هایی چون فولاد و المونیم تعرفه های گمرکی وضع کند، آنان دست به اقدمات تلافی جویانه خواهند زد.

رئیس جمهور ترمپ پنجشنبۀ گذشته در جریان ملاقات با شماری از تاجران و سرمایه گذاران امریکایی گفت که پلان دارد به زودی تعرفۀ گمرکی ۲۵ در صد بر فولاد وارداتی و تعرفۀ گمرکی ۱۰ در صدی بر المونیم وارداتی وضع کند.

پس از واکنش کشور های غربی و صندوق بین المللی پول یا IMF، رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه از پلان خود مبنی بر وضع تعرفه های گمرکی بر فولاد و المونیم وارداتی دفاع کرده و گفته است که در صورت بروز "جنگ تجارتی" امریکا از آن نفع خواهد برد.

آقای ترمپ در یک پیام تویتر خود نوشته است "زمانیکه یک کشور {ایالات متحده} با هر کشوری که ارتباط تجارتی دارد، میلیارد ها دالر را از دست می دهد، جنگ تجارتی خوب است و برنده شدن در {چنین جنگ} آسان است."

ترمپ بار دیگر اتحادیۀ اروپا را تهدید کرد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ناوقت شنبه بار دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا را به وضع تعرفه های گمرکی و ایجاد موانع تجارتی تهدید کرد.

رئیس جمهور ترمپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که هرگاه کشور های عضو اتحادیه اروپا بخواهند تعرفه ها و موانع تجارتی برای شرکت های امریکایی ایجاد کنند، ادارۀ تحت امر او تعرفه های گمرکی بر شرکت های موتر سازی اروپا که به ایالات متحده وارد می شود، وضع خواهد کرد.

آقای ترمپ در این پیام تویتر خود همچنین ادعا کرده است که کشور های عضو اتحادیۀ اروپا از قبل تعرفه های گمرکی گزاف و موانع بزرگ تجارتی بر شرکت های امریکایی وضع کرده اند.

رئیس جمهور ترمپ همچنین گفته است که موتر های ساخت کشور های اروپایی به صورت آزادانه وارد ایالات متحده می شود و آنان شرایطی را فراهم کرده اند که شرکت های امریکایی نتوانند موتر و یا سایر کالا های تجارتی را در اروپا به فروش برسانند.

رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام جداگانۀ تویتر خود همچنین گفت که ایالات متحده همه ساله ۸۰۰ میلیارد دالر کسر تجارتی دارد و دلیل عمدۀ آن معاملات و پالیسی های "بسیار احمقانۀ" امریکا با کشور های اتحادیه اروپا است.

آقای ترمپ خطاب به معاملات تجارتی با کشور های اروپایی گفت است که "شغل ها و ثروت ما به کشور هایی داده می شود که برای سال ها از ما استفاده کرده اند. آنان {کشور های اروپایی} بر ما می خندند که رهبران ما چقدر احمق بوده اند. نه بیش از این!"

هشدار رئیس جمهور مبنی بر وضع تعرفه های گمرکی به شرکت های موتر سازی اتحادیۀ اروپا پس از آن صورت گرفت که برخی از کشور های غربی به شمول کانادا هشدار دادند که هرگاه رئیس جمهور ترمپ بر کالا های چون فولاد و المونیم تعرفه های گمرکی وضع کند، آنان دست به اقدمات تلافی جویانه خواهند زد.

رئیس جمهور ترمپ پنجشنبۀ گذشته در جریان ملاقات با شماری از تجار و سرمایه گذاران امریکایی گفت که پلان دارد به زودی تعرفۀ گمرکی ۲۵ در صد بر فولاد وارداتی و تعرفۀ گمرکی ۱۰ در صدی بر المونیم وارداتی وضع کند.

پس از واکنش کشور های غربی و صندوق بین المللی پول یا IMF، رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه از پلان خود مبنی بر وضع تعرفه های گمرکی بر فولاد و المونیم وارداتی دفاع کرده گفته است که در صورت بروز "جنگ تجارتی" امریکا از آن نفع خواهد برد.

آقای ترمپ در یک پیام تویتر خود نوشته است "زمانیکه یک کشور {ایالات متحده} با هر کشوری که ارتباط تجارتی دارد، میلیارد ها دالر را از دست می دهد، جنگ تجارتی خوب است و برنده شدن در {چنین جنگ} آسان است."

XS
SM
MD
LG