لینک های دسترسی

Breaking News

مهاجرین روهینگیا بر فیسبوک ۱۵۰ میلیارد دالر اقامهٔ دعوا کردند 


مهاجرین روهینگیا ادعا کرده اند که فیسبوک نتوانسته است جلو نشرمحتویات نفر‌ت آمیز را بگیرد؛ سخنانی که به گفتهٔ‌ آنان خشونت‌ها را علیه اقلیت‌های آسیب‌پذیر تشدید می‌کند.

این مهاجرین بر فیسبوک ۱۵۰ میلیارد دالر اقامهٔ دعوا کرده اند.

در این شکایت که در یک محکمهٔ ایالت کالیفورنیا درج شده، آمده است که الگوریتم‌های که این شبکهٔ اجتماعی را قوت می‌دهد، اطلاعات نادرست و مفکوره‌های افراطی را ترویج می‌کند و در میان مردم سبب خشونت می‌شود.

در اسناد محکمه آمده است که فیسبوک مانند یک روبات است که یگانه ماموریت‌ آن رشد کردن است: "واقعیت‌ غیرقابل انکار این است که رشد فیسبوک که از نفرت، تفرقه و اطلاعات نادرست انرژی می‌گیرد، زندگی ویران صد‌ها هزار روهینگیایی را در پی کشیده است."

این گروه که اکثریت آن مسلمان اند، در میانمار با تبعیض گسترده مواجه است؛ جاییکه آنان با وجود آنکه برای نسل‌ها زندگی کرده اند، بیگانه شمرده می‌شوند.

عملیات سرکوبگرانهٔ اردوی میانمار علیه روهینیگا‌ها که ملل متحد آنرا نسل کشی خوانده است، سبب شد که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۳۰ هزار نفر آنان به بنگله‌دیش مهاجر شوند و تا اکنون در کمپ‌های زندگی کنند که خدمات اندک بشری دارد.

اما شمار زیادی روهینگیا‌ها هنوز هم در میانمار باقی مانده اند؛ جاییکه آنان حق کسب شهروندی را ندارند و با خشونت همگانی و تبعیض رسمی اردو مواجه اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر از دیرزمانی فیسبوک را به عدم اقدام برای جلوگیری از پخش اطلاعات نادرست متهم کرده اند.

منتقدین می‌گویند که فیسبوک مردم را از محتویات نفر‌آمیز آگاهی می‌دهد، اما برای متوقف کردن آن اقدام نمی‌کند.

براساس قوانین ایالات متحده، فیسبوک به گونهٔ گسترده از مسوولیت محتویاتی که کاربران آن نشر می‌کنند، مصوون است.

اما در اقامهٔ دعوا گفته شده است که این قوانین در میانمار قابل تطبیق نیست.

XS
SM
MD
LG