لینک های دسترسی

Breaking News

دابنز: مذاکرات صلح با طالبان تا سال آینده آغاز نخواهد شد


روند گفت و شنود های صلح با طالبان شاید تا سال آینده آغاز نشود و تمرکز عمده اکنون باید برگزاری انتخابات مشروع و قابل قبول باشد.

این مطلب را فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان امروز در مجلس سنا اعلام کرده گفت "دشواری های روند صلح نباید تمرکز را از کار درخصوص اولویت های مهم دیگر" مربوط به افغانستان کاسته باشد.

جیمز دابنز گفت دلیل مشخص نکردن تعداد سربازان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان، بررسی کارکرد قوای امنیتی افغانستان در این فصل جنگ با شورشی ها است که اندازۀ نیازمندی آنها مشخص گردد.

این مقام ارشد وزارت خارجۀ امریکا به مجلس سنا گفت طوری به نظر می رسد که امریکا و افغانستان سند همکاری های امنیتی را نهایی کنند، اما با تفاوت نسبت به عراق که علاقمند حضور سربازان امریکایی نبود، "افغان ها به حضور ما ]پس از سال ۲۰۱۴] نیاز دارند."

به گفتۀ دابنز افغان ها علاقمند حضور امریکایی ها اند و واشنگتن نیز تعهد همکاریی را به آنها سپرده است.

شرایط امریکا و افغانستان

اما رابرت مینندز، رئیس کمیتۀ امور خارجی سنای امریکا در استماعیۀ امروزی درمورد افغانستان گفت که ایالات متحده شرایط، علاقمندی و تعهد خود را برای افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ مشخص کرده است و اکنون مسئولیت رئیس جمهوری حامد کرزی است تا در این مورد تصمیم گیرد.

رئیس جمهور کرزی گفت و شنود ها روی سند همکاری دوجانبۀ امنیتی را در واکنش به چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر توقف داد. رهبر افغانستان همچنان گفته است که ایالات متحده باید قوای هوایی افغانستان را سر پا ایستاده کند، قوای امنیتی آن کشور را مساعدت کافی کند و جنگ ضد دهشت افگنی را از روستا های افغانستان بیرون سازد – اشارۀ که گویا لانه های دهشت افگنان در پاکستان است و واشنگتن باید بر اسلام آباد فشار بیشتر (و در صورت ضرورت، فشار نظامی) وارد کند.

کرزی، رهبر ناراحت کننده؟

باب کراکر، سناتور ارشد جمهوری خواهان با انتقاد شدید از روابط و چگونگی کار رئیس جمهور حامد کرزی با مقامات امریکایی گفت که برخورد آقای کرزی باعث شرمندگی رئیس جمهور باراک اوباما و ناراحتی امریکایی ها شده زیرا رهبر افغانستان گفته است که عدۀ عناصر حکومت امریکا – همراه با پاکستان یکجا – تلاش دارند افغانستان را بی ثبات سازند.

سناتور کراکر، که به تازگی از افغانستان برگشته می گوید که از مأیوسی و ابهامات در بین افغان ها به خاطر اعلام نکردن چگونگی حضور قوای امریکا پس از سال ۲۰۱۴ توسط حکومت اوباما نگران و خشمگین می باشد.

در حالی که نگرانی ها از پایان معیاد تصویب قانون انتخابات در افغانستان افزایش یافته، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به سناتوران گفت که رئیس جمهور کرزی تعهد سپرده تا این قانون را توسط شورای ملی افغانستان به تصویب برساند.

آمادگی ناکافی برای انتخابات

اما رئیس کمیتۀ مجلس سنا به اعضای ارشد حکومت اوباما در این استماعیه گفت که ساختار های اساسی برای برگزاری انتخابات به اساس زمانی بندی های در نظر گرفته شده، برابر نشده که این خود امیدواری و اعتماد افغان ها و جامعۀ جهانی را کمتر می سازد.

سناتور مینندز افزود "چارچوب های مشخصی را که تعیین کرده بودیم، عملی نساختیم و فکر کنم این نارسایی برای ما در اپریل سال ۲۰۱۴ مشکل آفرین ثابت خواهد شد."

اما نادر نادری یگانه افغان حاضر در این استماعیه گفت که مهتمرین بخش روند انتقال در افغانستان، نسبت به تسلیح قوای امنیتی، و روند صلح، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که خود تحکیم کنندۀ حاکمیت قانون اساسی افغانستان می باشد.

اما آقای نادری ابراز نگرانی کرد که چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر و پخش خبر زیر غور قرار دادن "گزینۀ صفر" اعتماد مردم عادی و جامعۀ مدنی افغانستان را از تعهد امریکا برای افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ کم می سازد.

ستیفن هدلی، مشاور امنیتی رئیس جمهور سابق جورج بش با تأکید به اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت بعدی افغانستان "با مشروعیت و انرژی" بیشتر می تواند در موقف خوبتری برای برگزاری گفت و شنود های صلح با طالبان باشد.
XS
SM
MD
LG