لینک های دسترسی

Breaking News

اقدامات تازه برای مبارزه با پولیو در غزنی


مسوولان ریاست صحت عامۀ غزنی ۱۸ نفر را به صفت هماهنگ کنندۀ تطبیق واکسین پولیو آموزش داده اند تا به گفتۀ آنان تطبیق و هماهنگی واکسین پولیو را بهبود بخشند.

داکتر فضل احمد حنیف، مسوول برنامه محو پولیو در سازمان جهانی صحت به صدای امریکا گفت که پیش از آغاز هر کمپاین، برای همآهنگ کنندگان یک دوره آموزشی کوتاه مدت، تدویر می شود تا به گفتۀ وی آنانیکه تازه به کار گماشته می‌شوند روش درست کار را بیاموزند و آنانیکه سابقۀ کاری دارند، خلاهای کار شان را متوجه شوند.

افزون بر این، به گفتۀ داکتر حنیف، در این برنامۀ آموزشی ۴۴ نفر دیگر به صفت نظارت کنندۀ برنامۀ تطبیق واکسین پولیو آموزش دیده اند.

آقای حنیف گفت که همآهنگ کنندگان در مرکز و شماری از ولسوالی‌های ولایت غزنی جهت راه اندازی کمپاین پولیو، گماشته خواهند شد.

اشتراک کنندگان این برنامۀ آموزشی، برگزاری همچو برنامه‌ها را برای تطبیق بهتر و درست واکسین پولیو موثر می‌دانند.

عبدالله یکی از شرکت کنندگان گفت: "ما در مورد اهمیت کمپاین واکسین پولیو آموختیم و اینکه چگونه تطبیق شود و از کدام سیستم‌های موثر در تطبیق واکسین استفاده شود تا واکسین به گونه درست تطبیق شود".

پیش از این ۱۵ زن و دختر در ولایت غزنی از یک برنامۀ آموزشی افهام و تفهیم پولیو که از طرف صندوق پولی ملل متحد برای حمایت از اطفال (یونیسف) تدویر شده بود، فارغ شدند. آنان وظیفه دارند تا در مورد ضرر بیماری پولیو و اهمیت واکسین آن به خانواده‌ها آگاهی دهند.

XS
SM
MD
LG