لینک های دسترسی

Breaking News

استعمال سگرت برقی سبب کوچک شدن بیضه‌ها و کاهش میل جنسی می‌شود - پژوهش


نتایج یک پژوهش جدید بر موش‌های مذکر نشان داده است که سگرت‌های الکترونیک یا برقی سبب کوچک شدن خصیه‌ها، کاهش میل جنسی و سقوط شدید شمار اسپرم می‌شود.

پیش از این تحقیقات دیگر نشان داده بود که دود کردن سگرت‌های عادی تاثیرات زیانبارتر بر اعضای مردانه دارد.

دانشمندان در ترکیه دو دستهٔ مختلف موش‌ها را زیر بررسی گرفتند که یک دستهٔ آن با دود سگرت الکترونیکی معروض بوده و دستهٔ دیگر با هیچ گونه محصول یا مشتق نیکوتین در تماس نبود. تحقیق ثابت کرد که شمار اسپرم در موش‌های معروض با دود سگرت الکترونیک رفته رفته کم شد.

پژوهشگران همچنان در گزارشی در مورد این تحقیق که در ژورنال ساینس دایرکت نشر شد، نگاشته اند: "سگرت و سگرت برقی سبب افزایش فشار اکسیداتیف و نیز تغییرات مورفولوژیک [ریخت و ساختار] خصیه‌ها می‌شوند."

دانشمندان دنمارکی در سال ۲۰۲۰ نیز پی بردند که مردانی که سگرت برقی دود می‌کنند، در مقایسه با کسانی‌که عادت به استعمال این سگرت ندارند، شمار کمتر اسپرم دارند.

با اینحال، پژوهشگران در نتیجه‌گیری تحقیق جدید گفته اند که برای تثبیت تاثیر منفی سگرت برقی بر انسان، باید تحقیقات بیشتر بر انسان‌ها صورت گیرد.

آمار نشان می‌دهد که شمار فزایندهٔ مردم در اکثر کشورهای جهان به استعمال سگرت‌های برقی رو آورده اند که با وصف محدودیت‌های سنی بر مصرف تنباکو در بیشتر کشورها، بیشتر کودکان و نوجوانان به دود کردن سگرت‌های الکترونیک رو می‌آورند.

چنین برداشت وجود دارد که سگرت‌های برقی مصوون‌تر از سگرت‌های عادی بوده و برای ترک عادت سگرت موثر است، اما دانشمندان هشدار می‌دهند که سگرت‌های برقی نیز سبب صدمات شش‌ها و مشکلات صحت روانی می‌شود.

گروه

XS
SM
MD
LG